Σάββατο, 3 Δεκεμβρίου 2011

Δύο ανακοινώσεις της παράταξης "ΜΑΖΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑ" (Θανάσης Παπαθανάσης)


Η πρώτη ανακοίνωση αφορά στα νερά της Πυλλήνης

Το τεράστιο ζήτημα με το έργο της Πυλλήνης είναι πρώτα απ’ όλα ηθικό γιατί Δια στόματος του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας, διαψεύδεται για άλλη μια φορά ο κ. Μπουλές, καθώς με το από 8-11-2011 έγγραφό της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας προς τον Δήμο Ναυπακτίας και με την ένδειξη του κατεπείγοντος τον ενημέρωσε σχετικά με την ακαταλληλότητα του νερού των Τοπικών Κοινοτήτων της Δημοτικής Ενότητας Πυλλήνης. Συγκεκριμένα, με το ως άνω έγγραφο βεβαιώνεται ότι τα συνημμένα δείγματα νερού που εξετάστηκαν από το ΚΕΔΥ «βρέθηκαν σημαντικά επιβαρυμένα ως προς τους μικροβιακούς δείκτες, ακατάλληλα για νερό ανθρώπινης κατανάλωσης» και συστήνεται άμεσα, μεταξύ άλλων, «διακοπή χρήσης νερού για πόσιμο , για μαγείρεμα και για πλύση σκευών διατροφής, έλεγχος των δικτύων για πιθανές βλάβες ή διαρροές, επιμελής καθαρισμός και απολύμανση όλων των υδατοδεξαμενών και αγωγών, συστηματική χλωρίωση του νερού και επανάληψη δειγματοληψίας».

Ο κ. Μπουλές, όταν σε προηγούμενο δημοτικό συμβούλιο είχαμε θίξει το τεράστιο ζήτημα της καταλληλότητας του νερού και ερωτήθηκε δημοσίως για τις δικές του ενέργειες επ’ αυτού, μας κατηγόρησε περί δυσφημίσεως του Δήμου και περί άσκησης αντιπολίτευσης από την πλευρά μας. Άραγε τί έχει να μας πει τώρα ο κ. Μπουλές περί δυσφήμισης του Δήμου μας, τη στιγμή που πλέον όλα τα καφενεία των Τοπικών Κοινοτήτων της Δημοτικής Ενότητας Πυλλήνης, κοσμούν ανακοινώσεις της δημοτικής αρχής «περί απαγόρευσης πόσης και χρήσης του νερού μέχρι νεοτέρας»;

Από ποιον άραγε κληρονόμησε τα νερά του πρώην Δήμου Πυλλήνης ο κ. Μπουλές; Μήπως ο ίδιος τώρα δυσφημεί τον Δήμο του; Γιατί δεν μας ανακοινώνει τα αποτελέσματα των δειγματοληψιών νερού του Δήμου Πυλλήνης, των προηγουμένων ετών;

Είμαστε εδώ για να διαφυλάξουμε την υγεία και τα συμφέροντα των συνδημοτών μας. Για μια ακόμη φορά επιβεβαιώνεται η αναλγησία, η επικίνδυνη αδιαφορία και η άγνοια της δημοτικής αρχής όπως και η ανεπάρκεια της ακόμη και σε τόσο σημαντικά ζητήματα όπως είναι η υγεία των δημοτών!

Εκ του γραφείου τύπουΔια στόματος του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας, διαψεύδεται για άλλη μια φορά ο κ. Μπουλές, καθώς με το από 8-11-2011 έγγραφό της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας προς τον Δήμο Ναυπακτίας και με την ένδειξη του κατεπείγοντος τον ενημέρωσε σχετικά με την ακαταλληλότητα του νερού των Τοπικών Κοινοτήτων της Δημοτικής Ενότητας Πυλλήνης.

Συγκεκριμένα, με το ως άνω έγγραφο βεβαιώνεται ότι τα συνημμένα δείγματα νερού που εξετάστηκαν από το ΚΕΔΥ «βρέθηκαν σημαντικά επιβαρυμένα ως προς τους μικροβιακούς δείκτες, ακατάλληλα για νερό ανθρώπινης κατανάλωσης» και συστήνεται άμεσα, μεταξύ άλλων, «διακοπή χρήσης νερού για πόσιμο , για μαγείρεμα και για πλύση σκευών διατροφής, έλεγχος των δικτύων για πιθανές βλάβες ή διαρροές, επιμελής καθαρισμός και απολύμανση όλων των υδατοδεξαμενών και αγωγών, συστηματική χλωρίωση του νερού και επανάληψη δειγματοληψίας».

Ο κ. Μπουλές, όταν σε προηγούμενο δημοτικό συμβούλιο είχαμε θίξει το τεράστιο ζήτημα της καταλληλότητας του νερού και ερωτήθηκε δημοσίως για τις δικές του ενέργειες επ’ αυτού, μας κατηγόρησε περί δυσφημίσεως του Δήμου και περί άσκησης αντιπολίτευσης από την πλευρά μας. Άραγε τί έχει να μας πει τώρα ο κ. Μπουλές περί δυσφήμισης του Δήμου μας, τη στιγμή που πλέον όλα τα καφενεία των Τοπικών Κοινοτήτων της Δημοτικής Ενότητας Πυλλήνης, κοσμούν ανακοινώσεις της δημοτικής αρχής «περί απαγόρευσης πόσης και χρήσης του νερού μέχρι νεοτέρας»;

Από ποιον άραγε κληρονόμησε τα νερά του πρώην Δήμου Πυλλήνης ο κ. Μπουλές; Μήπως ο ίδιος τώρα δυσφημεί τον Δήμο του; Γιατί δεν μας ανακοινώνει τα αποτελέσματα των δειγματοληψιών νερού του Δήμου Πυλλήνης, των προηγουμένων ετών;

Είμαστε εδώ για να διαφυλάξουμε την υγεία και τα συμφέροντα των συνδημοτών μας. Για μια ακόμη φορά επιβεβαιώνεται η αναλγησία, η επικίνδυνη αδιαφορία και η άγνοια της δημοτικής αρχής όπως και η ανεπάρκεια της ακόμη και σε τόσο σημαντικά ζητήματα όπως είναι η υγεία των δημοτών!

Εκ του γραφείου τύπου

Και η δεύτερη ανακοίνωση που αφορά στις πολιτιστικές εκδηλώσεις του δήμου Ναυπακτίας.

Με αφορμή πρόσφατο δημοσίευμα της δημοτικής αρχής σχετικό με τον απολογισμό των πολιτιστικών εκδηλώσεων του Δήμου Ναυπακτίας για το έτος 2011 και προς αποκατάσταση της αλήθειας θα θέλαμε να θέσουμε δύο μόνο ερωτήματα και να παραθέσουμε τα ακριβή στοιχεία, όπως αυτά προκύπτουν από το διαχειριστικό έλεγχο που διενεργήθει στην ΑΝ ΝΑ με πρωτοβουλία της προηγούμενης δημοτικής αρχής για τα έτη 2007,2008 και 2009. Γιατί η δημοτική αρχή αναφέρεται μόνο στο έτος 2008 και μάλιστα βασιζόμενη σε αναληθή στοιχεία;

Πόσο ηθικό και νόμιμο είναι να πραγματοποιούνται οι συγκεκριμένες εκδηλώσεις, κόστους 183.890€ για το 2011 (μέχρι και σήμερα), με 156 απευθείας αναθέσεις χωρίς καμία προηγούμενη διαφανή διαγωνιστική διαδικασία και τρεις εξ αυτών μάλιστα έγιναν χωρίς καμία προηγούμενη έγκριση του Δημοτικού Συμβουλίου;

Για την αποκατάσταση λοιπόν της αλήθειας, παραθέτουμε τα ακριβή στοιχεία, όπως αυτά προκύπτουν από την Έκθεση Ελέγχου και από τα στοιχεία του Δήμου.

Η εκδήλωση της Ναυμαχίας κόστισε κατ’ έτος:

2007: 67.888€ (ΑΝ ΝΑ)

2008: 72.076€ (ΑΝ ΝΑ)

2009: Τα έσοδα υπερέβαιναν των εξόδων κατά 39.519€ (ΑΝ ΝΑ)

2010: 44.054€ (Δήμος Ναυπάκτου)

Δηλαδή στα τέσσερα έτη κόστισε συνολικά 144.499€

Οι λοιπές πολιτιστικές εκδηλώσεις κατ’ έτος, όπως προκύπτει από την Έκθεση Ελέγχου και από τα στοιχεία του Δήμου κόστισαν

2007: 41.233€ (ΑΝ ΝΑ)

2008: 44.144€ (ΑΝ ΝΑ)

2009: Τα έσοδα υπερέβαιναν των εξόδων κατά 18.140€ (ΑΝ ΝΑ)

2010: 16.000€ (Δήμος Ναυπάκτου)

Δηλαδή στα τέσσερα έτη κόστισαν συνολικά 83.237€

Μόνο για φέτος και μέχρι αυτή τη στιγμή η δημοτική αρχή έχει δαπανήσει 183.890€ (108.732€ για πολιτιστικές εκδηλώσεις και 75.158€ για την εκδήλωση της Ναυμαχίας).

Πώς μπορεί λοιπόν η δημοτική αρχή να εξηγήσει το διπλάσιο κόστος της εκδήλωσης της Ναυμαχίας συγκριτικά με την περσινή χρονιά, σε αυτήν την εξαιρετικά δύσκολή οικονομική συγκυρία για όλους τους πολίτες;

Πώς μπορεί να εξηγήσει το ποσό των 200.000€ (συνολικό κόστος φετινών πολιτιστικών εκδηλώσεων, χωρίς τη πραγματοποίηση του ΔΙ ΧΟ ΦΕΝ, τη φετινή χρονιά, όπως ήταν προγραμματισμένο αφού το ανέβαλε για το επόμενο έτος) στον δήθεν εξαιρετικά χρεωμένο κατά τα λεγόμενα του κ. Μπουλέ, Δήμο Ναυπακτίας;

Πώς μπορεί να εξηγήσει το ποσό των 300.000€ για μελέτες με απευθείας αναθέσεις που δαπανά για το 2011, ο κ. Μπουλές ; Ή μήπως τις 180.000€ για ειδικούς συνεργάτες, τις 190.000€ για το μοναδικό τεχνικό έργο που δημοπράτησε φέτος και βέβαια που αλλού, στην Δημοτική Ενότητα Πυλλήνης, παρά τις αντίθετες προηγούμενες διαβεβαιώσεις του περί μη πραγματοποίησης τεχνικών έργων στις δημοτικές ενότητες, τις 110.500€ για καθαρισμούς χόρτων και αποκλαδώσεις;

Και όλα αυτά σε αυτήν την πολύ δύσκολη οικονομική συγκυρία, μη πραγματοποιώντας έστω και ένα τεχνικό έργο, δημιουργώντας ασφυξία στην αγορά και μη επιλύοντας κανένα από τα τεράστια προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι συνδημότες μας.ΕΚ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΥΠΟΥ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου