Δευτέρα, 2 Αυγούστου 2010

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ Της Γραμματείας της κίνησης Πολιτών Ναυπάκτου –συνεργαζόμενων

Στην δεύτερη συνάντηση των επιτροπών Της Ανεξάρτητης Κίνησης Ναυπακτίας (ΑΚΝ) και της Κίνησης πολιτών Ναυπάκτου-Συνεργαζόμενων
Εκπροσωπούμε από την πλευρά μας την κίνηση πολιτών Ναυπάκτου όπως διαμορφώθηκε και διαμορφώνεται μετά την τελευταία γενική συνέλευση μελών και φίλων και τους συνεργαζόμενους φίλους που συμμετέχουν ήδη στις διαδικασίες διεύρυνσης και μετεξέλιξής και έχουμε εξουσιοδοτηθεί από την γραμματεία για τον σκοπό της συνάντησης.

Βασικές αρχές:
 Κάθε συνεργασία νοείται μόνο στη βάση πλήρους ισοτιμίας
 Οι διαβουλεύσεις –προτάσεις και πιθανές συμφωνίες, υπόκεινται σε έγκριση των αντίστοιχων κινήσεων-συλλογικοτήτων και των οργάνων τους. Όποιες συζητήσεις γίνονται, από την πλευρά μας, θα μεταφερθούν στην γραμματεία και στους συνεργαζόμενους που ήδη συμμετέχουν στις διεργασίες, καθώς και στη γενική συνέλευση των μελών της κίνησης απέναντι στα οποία είμαστε δεσμευμένοι και εκεί θα παρθούν οι τελικές αποφάσεις.
 Δεν υπάρχουν κρυφές συμφωνίες, και ότι γίνεται ή ότι συμφωνηθεί θα μπορεί να δημοσιοποιηθεί από την κάθε πλευρά. Όλα είναι φανερά, όλα είναι δημοσιεύσιμα.
 Είναι σημαντικό να υπάρξει ένας χρονικός ορίζοντας που κατά τη γνώμη μας δεν πρέπει να υπερβαίνει τις δύο-τρεις συναντήσεις σε διάστημα μιας, το πολύ δύο εβδομάδων από σήμερα, στις οποίες θα φανεί η δυνατότητα παραπέρα συνεργασίας. Δεν μπορεί να αναστέλλουμε λειτουργίες ή προγραμματισμένες εκδηλώσεις χωρίς να έχουμε αποτέλεσμα ή εν αναμονή πιθανολογούμενης συνεργασίας.
 Οι αρχικές αυτές συναντήσεις θα είναι διερευνητικές, ώστε να δούμε την πιθανότητα συνεργασίας, ούτως ώστε στην πορεία να μπορέσουμε να συζητήσουμε για πρόγραμμα, για θέσεις και για επιμέρους ζητήματα, όπως συγκρότηση ψηφοδελτίου, επικεφαλής συνδυασμού και άλλα.
 Εμείς έχουμε καταθέσει ήδη ένα πλαίσιο προτάσεων, την κεντρική ιδέα των προτάσεών μας, στις δύο προηγούμενες συναντήσεις που είχαν γίνει, και θα περιμένουμε τις αρχικές προτάσεις από την άλλη πλευρά. Προτιμάμε να είναι γραπτές και σε κάθε περίπτωση θα προτείναμε να κρατάμε και πρακτικά των συναντήσεων και των όσων λέγονται (τα κύρια σημεία).
 Προσερχόμαστε στην συζήτηση με θετικό πνεύμα, αναγνωρίζοντας την δυναμική που θα διαμορφωνόταν υπήρχε αν υπήρχε συνεργασία σε βάση κοινού προγράμματος αρχών και λειτουργίας, με ορίζοντα τουλάχιστον για τις επόμενες δημοτικές εκλογές, μη παραβλέποντας όμως και τις δυσκολίες που υπάρχουν για την επίτευξη αυτής.
 Υλοποιούμε ήδη αποφάσεις των γενικών συνελεύσεων και της γραμματείας και έτσι θα βαδίσουμε
Θέσαμε τις παραπάνω βασικές αρχές, στην πρώτη συνάντηση των επιτροπών μας, που έγινε στις 27/7/2008.
Σ’ αυτή την διερευνητικής συνάντηση, συμφωνήσαμε όλοι ότι, η μόνη πιθανότητα συνεργασίας με προοπτική, θα ήταν η δημιουργία ενιαίας ανεξάρτητης δημοτικής παράταξης, με κοινή διακήρυξη εκ μέρους των δύο παρατάξεων για κοινή κάθοδο στις εκλογές, που θα περιλάμβανε και τον τρόπο λειτουργίας της παράταξης.
Αδιαπραγμάτευτο όμως, από την πλευρά σας, είναι το γεγονός ότι έχετε ήδη συγκροτήσει την δημοτική σας παράταξη και έχετε ήδη ορίσει τον επικεφαλής υποψήφιο δήμαρχο (κ. Γιάννη Μπουλέ) και θα πρέπει από την πλευρά μας να το αποδεχτούμε ( με κάποια διαδικασία είτε δια της γραμματείας μας είτε δια απόφασης της γενικής μας συνέλευσης).
Επειδή από την πλευρά μας αντιλαμβανόμαστε την πρότασή σας, ουσιαστικά ως πρόσκληση συμμετοχής σε ήδη υπάρχουσα παράταξη και μάλιστα χωρίς δεσμεύσεις στην λειτουργία της και στον έλεγχο του επικεφαλής τώρα και πιθανού δημάρχου αύριο, θέμα που επανειλημμένα έχουμε θέσει, διατυπώνουμε τις παρακάτω θέσεις που αποτελούν και την πρότασή μας για οποιαδήποτε συνεργασία:
Βασική αρχή για μας είναι η δημιουργία ομάδας που θα έχει στόχο να διεκδικήσει το δήμο, αλλά σε κάθε περίπτωση θα είναι δομημένη με τέτοιο τρόπο, ώστε να έχει τα απαραίτητα «καύσιμα» για να διανύσει με επιτυχία, από οποιαδήποτε θέση, την επόμενη αυτοδιοικητική περίοδο.
Γι’ αυτό και κεντρικό ζήτημα για μας είναι η δημοκρατική λειτουργία, η συλλογικότητα στη λήψη όλων των αποφάσεων, η αναφορά στη γενική συνέλευση της κοινής ομάδας που (πιθανόν) θα δημιουργηθεί.
Αυτό εκφράζεται στα παρακάτω:
 Εκλογή του επικεφαλής και των επιτροπών της συλλογικής μας προσπάθειας από τη γενική συνέλευση. Ως επιτροπές εννοούμε ένα συντονιστικό πολιτικό όργανο, την επιτροπή προγράμματος, την επιτροπή κατάρτισης του ψηφοδελτίου κλπ
 Η συλλογική μας προσπάθεια θα πρέπει να έχει ένα καταστατικό - αρχές λειτουργίας, που θα δεσμεύει τους συμμετέχοντες
 Στη δημιουργία του προγράμματος πρέπει να ληφθούν πολύ σοβαρά υπ’ όψη οι μέχρι τώρα επεξεργασίες των δύο δημοτικών κινήσεων που θα συνεργαστούν.
 Για τα σημαντικά ζητήματα, πχ στάση και συμμαχίες ανάμεσα σε πρώτη και δεύτερη Κυριακή, απευθυνόμαστε στη γενική συνέλευση υποχρεωτικά.
 Στην περίπτωση που αναλάβουμε τη διοίκηση του δήμου, για τα σημαντικά ζητήματα, όπως κατάρτιση προϋπολογισμού, επιλογές αντιδημάρχων κλπ θα υπάρχουν δεσμεύσεις που θα εξασφαλίζουν την συλλογική λειτουργία της παράταξης (πχ στην επιλογή των αντιδημάρχων) ή την δυνατότητα των τοπικών κοινωνιών να εκφραστούν με τρόπο που να δεσμεύει την δημοτική αρχή (πχ στην κατάρτιση του προϋπολογισμού να προηγούνται γ.σ. κατοίκων των οικισμών, που θα ορίζουν τα έργα που πρέπει να γίνουν σε κάθε οικισμό).
Αυτά περίπου είχαμε απευθύνει από τις 20 Μαΐου προς την Ανεξάρτητη Κίνηση Πυλήνης. Δυστυχώς η απάντηση που είχαμε πάρει ήταν αρνητική:«και εσείς θα χάσετε και εμείς θα χάσουμε, αν προχωρήσουμε σε συνεργασία» ήταν η απάντηση.
Σε δεύτερη συνάντησή μας (αρχές Ιουλίου) ζητήσαμε να ακούσουμε από την ΑΚΠ (που είχε ήδη μετονομασθεί σε ΑΚ Ναυπακτίας και είχε ανακοινώσει τον επικεφαλής της) συγκεκριμένη αντιπρόταση για το πώς θα λειτουργεί η κοινή δημοτική ομάδα. Η απάντηση που πήραμε ήταν ότι το πλαίσιο λειτουργίας το καθορίζει ο κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων. Αυτό για εμάς δεν σημαίνει τίποτα. Αυτές τις δεσμεύσεις, για παράδειγμα, τις δίνει (αναγκαστικά) και ο κ. Παπαθανάσης στην παράταξή του.
Παρ’ όλα αυτά και την χρονική καθυστέρηση που προκλήθηκε (όχι με δική μας ευθύνη) με τους ορισμούς επιτροπών κλπ εμείς δεν αποκλείουμε την συνεργασία. Αρκεί να έχει σοβαρά χαρακτηριστικά, να είναι πραγματική και όχι τυπική συνένωση, να εξασφαλίζει τη συλλογική λειτουργία κλπ. Επισημαίνουμε όμως ότι τώρα πια τα πράγματα είναι εξαιρετικά δύσκολα, γιατί και οι δύο παρατάξεις έχουν σχεδόν συγκροτήσει ψηφοδέλτια, έχουν προχωρήσει σε συμμαχίες κλπ. Αυτό άλλωστε το είχαμε επισημάνει και στην πρώτη μας συνάντηση στις 20 Μαΐου. Σε κάθε περίπτωση πάντως, εκτιμούμε ότι υπάρχουν περιθώρια συνεργασιών για ζητήματα της πόλης και των οικισμών του δήμου, που μπορεί να γίνουν πράξη προεκλογικά και μετεκλογικά. Πιθανόν να μπορούμε να έχουμε κοινή δράση για το ζήτημα του ΞΕΝΙΑ, του κυκλοφοριακού, της ανάπτυξης των ορεινών όγκων και αρκετών άλλων, αφού δούμε και το πρόγραμμά της Ανεξάρτητης Κίνησης Ναυπακτίας. Εξ άλλου τέτοιου είδους συνεργασίες έχουμε κάνει και στο παρελθόν με άλλες δημοτικές κινήσεις, με αρκετή επιτυχία και επ’ ωφελεία του δήμου.
Σε περίπτωση μη συνεργασίας σαφώς και δεσμευόμαστε η μεταξύ των συνδυασμών μας αντιπαράθεση θα πρέπει να είναι ουσιαστική και να μην ξεφεύγει σε ανούσιες αντιπαλότητες. Ανάλογα δε με την πορεία όλων μας στο μέλλον δεν αποκλείεται να συζητήσουμε το θέμα της συνεργασίας ακόμη και μετά τις εκλογές, έχοντας μπροστά μας μεγαλύτερο χρονικό ορίζοντα.
Οι συμμαχίες ανάμεσα στις δύο Κυριακές των εκλογών θα αποφασιστούν με βάση το καταστατικό μας, από τη συνέλευση της ομάδας μας. Όμως από τώρα μπορούμε να δεσμευθούμε ότι δεν πρόκειται να συνεργαστούμε με τον νυν δήμαρχο Ναυπάκτου, γιατί η μέχρι τώρα λειτουργία του είναι αντίθετη στις αρχές μας και επιπλέον ζημίωσε την πόλη και το δήμο Ναυπάκτου.

Στην περίπτωση που προχωρήσουμε σε συγκρότηση κοινής δημοτικής ομάδας καταθέτουμε πρόταση αρχών λειτουργίας της κοινής ομάδας.

«ΑΡΧΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ»
Η ΚΙΝΗΣΗ ………………είναι ανεξάρτητη, αγωνιστική δημοτική κίνηση πολιτών. Μια αυτόνομη συλλογικότητα αυτοδιοικητικού χαρακτήρα με δική της σκέψη και άποψη. Αποτελεί μία συλλογική, πλουραλιστική κίνηση προβληματισμού, επικοινωνίας και δράσης των πολιτών της Ναυπακτίας με σκοπό την ουσιαστική αυτοδιοίκηση και την επίλυση των προβλημάτων του Δήμου και της κοινωνίας του. Σε αυτήν συμμετέχουν πολίτες, που συμφωνούν με την Προγραμματική Διακήρυξη, ανεξάρτητα από πολιτικές, ιδεολογικές και κομματικές αντιλήψεις ή κοινωνικά και επαγγελματικά συμφέροντα, που επιδιώκουν να συνδιαμορφώσουν σχέσεις αμοιβαίας εμπιστοσύνης και στοχεύουν συνειδητά στη δημιουργική πολυφωνική σύνθεση απόψεων και ιδεών
Η ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
Η Προγραμματική Διακήρυξη της Κίνησης είναι αυτή που θα εγκριθεί στην Γενική Συνέλευση των μελών στις../ ../... . Αποτελεί το δεσμευτικό πλαίσιο πάνω στο οποίο διαμορφώνονται η πολιτική και οι προτάσεις της Κίνησης και καθορίζεται η δράση των μελών και των οργάνων της. Για την έγκριση νέας Προγραμματικής Διακήρυξης της Κίνησης. ή τροποποίηση ή επικαιροποίηση της ισχύουσας απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μελών της.
ΤΑ ΟΡΓΑΝΑ ΤΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ.
Όργανα της ΚΙΝΗΣΗΣ είναι : η Γενική Συνέλευση των μελών της και η συντονιστική επιτροπή (ΣΕ). Άλλες επιτροπές και ομάδες εργασίας (προγράμματος ή κατάρτισης ψηφοδελτίου ή για την επεξεργασία ειδικού ζητήματος κλπ) ορίζονται από την Γ.Σ.
Τα μέλη της ΚΙΝΗΣΗΣ έχουν ίσα δικαιώματα και υποχρεώσεις. Δικαίωμα ψήφου στις Γενικές Συνελεύσεις καθώς και το δικαίωμα του "εκλέγεσθαι" έχει κάθε μέλος. Τα μέλη της ΚΙΝΗΣΗΣ που δεν συμφωνούν με αποφάσεις των οργάνων της δεν υποχρεώνονται στην εφαρμογή τους. Τα μέλη της ΚΙΝΗΣΗΣ υποχρεούνται στην καταβολή μηνιαίας συνδρομής.
Η ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ
Ανώτατο όργανο της ΚΙΝΗΣΗΣ είναι η Γενική Συνέλευση των μελών της. Η Γενική Συνέλευση αποφασίζει για όλα τα ζητήματα που αφορούν την ΚΙΝΗΣΗ. Εγκρίνει ή τροποποιεί την Προγραμματική Διακήρυξη και τις Αρχές Λειτουργίας της, εκσυγχρονίζει ή τροποποιεί στοιχεία του Προγράμματος, αποφασίζει το πρόγραμμα δράσης της ΚΙΝΗΣΗΣ μεταξύ των Συνελεύσεων, εγκρίνει τον οικονομικό απολογισμό της, εκλέγει τον Πρόεδρο, την συντονιστική επιτροπή και άλλες επιτροπές της ΚΙΝΗΣΗΣ, κρίνει και εγκρίνει τις αποφάσεις και τις πράξεις της Σ.Ε.. Η Γενική Συνέλευση συγκαλείται σε τακτά χρονικά διαστήματα, όχι μεγαλύτερα του έτους. Έκτακτα συγκαλείται όταν το αποφασίσει η ΣΕ, για κάθε σοβαρό ζήτημα που μπορεί να παρουσιαστεί, ή όταν το ζητήσουν τουλάχιστον 30 μέλη της ΚΙΝΗΣΗΣ. Οι αποφάσεις στην Γενική Συνέλευση λαμβάνονται με την πλειοψηφία των παρόντων μελών της, αφού εξαντληθούν όλες οι δυνατότητες συνεννόησης και αλληλοκατανόησης, στα πλαίσια ανάπτυξης σχέσεων αμοιβαίας εμπιστοσύνης με ανοχή και σεβασμό στη διαφορετικότητα των απόψεων. Σκοπός θα πρέπει να είναι η δημιουργική και συνθετική συμφωνία στα καίρια ζητήματα του Δήμου και της τοπικής κοινωνίας. Οι Γενικές Συνελεύσεις είναι ανοιχτές σε παρατηρητές/τριες, που έχουν δικαίωμα λόγου, χωρίς δικαίωμα ψήφου.
Η Σ.Ε. ΤΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ
Μεταξύ των Γενικών Συνελεύσεων η ΚΙΝΗΣΗ διοικείται από την ΣΕ. Η ΣΕ φροντίζει για την υλοποίηση των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης, αποφασίζει για όλα τα ζητήματα που προκύπτουν στο διάστημα αυτό, τηρεί τα οικονομικά της ΚΙΝΗΣΗΣ. Η θητεία της ΣΕ είναι ετήσια και ο αριθμός των μελών της καθορίζεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται πριν την εκλογή της. Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι, μέλη της ΚΙΝΗΣΗΣ, δεν μπορούν να αποτελούν την πλειοψηφία των μελών της ΣΕ. Μέλη της ΣΕ είναι αυτοδίκαια ο/η Πρόεδρος της ΚΙΝΗΣΗΣ και ο/η επικεφαλής του Δημοτικού Συνδυασμού. Η ΣΕ και ο Πρόεδρος της ΚΙΝΗΣΗΣ εκλέγονται από την Γενική Συνέλευση της ΚΙΝΗΣΗΣ. Η ΣΕ συγκαλείται από τον Πρόεδρο της ΚΙΝΗΣΗΣ τακτικά τουλάχιστον κάθε μήνα ή έκτακτα όταν το ζητήσει το 1/3 των μελών της. Βρίσκεται σε απαρτία όταν στις συνεδριάσεις της είναι παρόντα τα μισά μέλη της. Οι αποφάσεις στην ΣΕ λαμβάνονται με την απόλυτη πλειοψηφία των μελών της, αφού εξαντληθούν οι δυνατότητες ομοφωνίας. Στις συνεδριάσεις της ΣΕ καλούνται και συμμετέχουν με δικαίωμα λόγου και συμβουλευτική ψήφο, οι δημοτικοί σύμβουλοι-μέλη της ΚΙΝΗΣΗΣ. Τις συνεδριάσεις της έχουν δικαίωμα να παρακολουθήσουν τα μέλη της ΚΙΝΗΣΗΣ ή άλλοι/ ες μη μέλη, αφού κληθούν από την ΣΕ. Η ΣΕ τηρεί κατάλογο των μελών της ΚΙΝΗΣΗΣ, βιβλίο ταμείου της ΚΙΝΗΣΗΣ. Η ΣΕ εκλέγει ανάμεσα στα μέλη της αντιπρόεδρο, γραμματέα και ταμία.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ
Ο Πρόεδρος της ΚΙΝΗΣΗΣ σε συνεργασία με τον επικεφαλής του Δημοτικού Συνδυασμού, εκπροσωπούν την ΚΙΝΗΣΗ και την ΣΕ στις σχέσεις τους με τους άλλους φορείς. Ο Πρόεδρος συγκαλεί και διευθύνει τις συνεδριάσεις της ΣΕ, υπογράφει τα έγγραφα της ΚΙΝΗΣΗΣ. Ο Πρόεδρος της ΚΙΝΗΣΗΣ εκλέγεται από την Γενική Συνέλευση. Η θητεία του Προέδρου είναι ετήσια.
ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ
1. Ο Πρόεδρος της ΚΙΝΗΣΗΣ δεν μπορεί να είναι δημοτικός σύμβουλος.
2. Για την τοποθέτηση μελών της ΚΙΝΗΣΗΣ σε στελεχικές θέσεις του Δήμου και των νομικών του προσώπων, η ΣΕ αποφασίζει με απόλυτη πλειοψηφία Στις συνεδριάσεις αυτές συμμετέχουν με δικαίωμα ψήφου και οι δημοτικοί σύμβουλοι - μέλη της ΚΙΝΗΣΗΣ.
3. Για την συμμετοχή της ΚΙΝΗΣΗΣ στις δημοτικές εκλογές, την πιθανή εκλογική της συνεργασία με άλλες παρατάξεις και την κατάρτιση του εκλογικού της προγράμματος απαιτείται απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.
4. Ο υποψήφιος Δήμαρχος αναδεικνύεται ύστερα από σχετική ψηφοφορία στη Γενική Συνέλευση της ΚΙΝΗΣΗΣ. Κάθε μέλος της ΚΙΝΗΣΗΣ μπορεί να θέσει υποψηφιότητα για την θέση του υποψηφίου Δημάρχου, αρκεί να είναι μέλος της ΚΙΝΗΣΗΣ για 2 τουλάχιστον μήνες. Σε περίπτωση που στην ψηφοφορία για την ανάδειξη του υποψηφίου Δημάρχου κανένας υποψήφιος δεν συγκεντρώσει το 50%+1 των ψήφων, η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται μεταξύ των δύο πρώτων σε προτίμηση.
5. Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι - μέλη της ΚΙΝΗΣΗΣ πιθανόν να εναλλάσσονται περιοδικά κατά τη διάρκεια της τετραετίας από επιλαχόντες υποψήφιους-μέλη της ΚΙΝΗΣΗΣ. Η χρονική διάρκεια της κάθε περιόδου καθορίζεται από σχετική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.
6. Το ψηφοδέλτιο εγκρίνεται και κατατίθεται από την ΣΕ. Εάν το ζητήσει το 1/3 των μελών της ΣΕ εγκρίνεται από Γ.Σ. που θα συγκληθεί για το ζήτημα αυτό.
ΟΙ ΠΟΡΟΙ ΤΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ
Πόροι της ΚΙΝΗΣΗΣ είναι οι συνδρομές των μελών της, η ποσοστιαία εισφορά των αιρετών μελών της ΚΙΝΗΣΗΣ από τα έξοδα παραστάσεως που λαμβάνουν, οι ενισχύσεις των μελών και των φίλων της και τα έσοδα από τις εκδηλώσεις της. Το ύψος της μηνιαίας συνδρομής των μελών ορίζεται στα 5 €. Το δε ποσοστό της εισφοράς των αιρετών μελών καθορίζεται με απόφαση της Γραμματείας και δεν μπορεί να είναι μικρότερο του 5%. Η Γραμματεία κάθε χρόνο ενημερώνει τη Γενική Συνέλευση για τον οικονομικό απολογισμό της ΚΙΝΗΣΗΣ.
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΑΡΧΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
Οι αρχές λειτουργίας της ΚΙΝΗΣΗΣ μπορούν να τροποποιηθούν από την Γενική Συνέλευση. Τροποποίηση των αρχών λειτουργίας δεν μπορεί να γίνει κατά το έτος διεξαγωγής των δημοτικών εκλογών και μέχρι την διεξαγωγή των εκλογών.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου