Πέμπτη, 24 Μαρτίου 2011

Ένωση συλλόγων γονέων και κηδεμόνων για την Επιτροπή Διαβούλευσης


Σύμφωνα με το άρθρο 76/2010 (νόμος Καλλικράτη) ο Δήμος Ναυπακτίας ήταν υποχρεωμένος να ορίσει εκπροσώπους από την ένωση γονέων και κηδεμόνων και τους συλλόγους γονέων και κηδεμόνων στην επιτροπή διαβούλευσης.

Κατόπιν παρεμβάσεώς μας στο Δημοτικό συμβούλιο την Κυριακή 20/3/2011, το Δημοτικό συμβούλιο συμφώνησε στη συμπλήρωση της επιτροπής από τους εξής φορείς.

1) ΤΕΙ Ναυπάκτου: ένας (1) εκπρόσωπος

2) Ένωση συλλόγων γονέων και κηδεμόνων Δήμου Ναυπακτίας: δύο (2) εκπρόσωποι.

3) Φορείς υγείας: ένας (1) εκπρόσωπος

4) Νεολαία: ένας (1) εκπρόσωπος από τα 15/μελή μαθητικά συμβούλια, 

ένας (1) εκπρόσωπος από τα τοπικά συμβούλια νεολαίας.

Παρόλο που από το συγκεκριμένο άρθρο « Η πρόσκληση κοινοποιείται στα μέλη με κάθε πρόσφορο μέσο επτά (7) εργάσιμες ημέρες πριν τη συνεδρίαση και περιλαμβάνει την ημερήσια διάταξη, τον τόπο, την ημερομηνία και την ώρα της συνεδρίασης και συνοδεύεται από εισήγηση επί των υπό συζήτηση θεμάτων.»

αποδεχθήκαμε την εκπρόθεσμη πρόσκληση του Δήμου Ναυπακτίας για τη συμμετοχή μας στην επιτροπή διαβούλευσης και προσήλθαμε, ως οφείλαμε, στη συνεδρίαση την Τετάρτη 22/3/2011 στο Ξενία Ναυπάκτου.

Μοναδικό θέμα συζήτησης της συγκεκριμένης συνεδρίασης ήταν η διατύπωση γνώμης για τον οικονομικό προϋπολογισμό του Δήμου το 2011. Επειδή δεν υπήρχε, από την πλευρά του Δήμου, ούτε εισηγητική έκθεση, ούτε σχέδιο προϋπολογισμού και επειδή η πρόσκληση προς τα μέλη μας επιδόθηκε οκτώ ώρες πριν τη συνεδρίαση της συγκεκριμένης επιτροπής, ζητήσαμε την αναβολή της συζήτησης για μεταγενέστερη ημερομηνία προκειμένου να μας αποσταλούν τα παραπάνω έγγραφα, έτσι ώστε να μπορούμε να εκφράσουμε τις απόψεις μας.

Επισημαίνουμε την προχειρότητα της σύγκλησης της συγκεκριμένης επιτροπής, η οποία, αν και γνωμοδοτική, παίζει ουσιαστικό ρόλο για την ανάπτυξη του Δήμου Ναυπακτίας. Οι αρμοδιότητες τις συγκεκριμένης επιτροπής, σύμφωνα με το άρθρο 76, παρ.2 του νόμου Καλλικράτη είναι:

« α) Γνωμοδοτεί στο δημοτικό συμβούλιο σχετικά με τα αναπτυξιακά προγράμματα και τα προγράμματα δράσης του δήμου, το επιχειρησιακό πρόγραμμα και το τεχνικό πρόγραμμα του δήμου.

β) Γνωμοδοτεί για θέματα γενικότερου τοπικού ενδιαφέροντος, που παραπέμπονται σε αυτή από το δημοτικό συμβούλιο ή τον δήμαρχο.

γ) Εξετάζει τα τοπικά προβλήματα και τις αναπτυξιακές δυνατότητες του δήμου και διατυπώνει γνώμη για την επίλυση των προβλημάτων και την αξιοποίηση των δυνατοτήτων αυτών. δ) Δύναται να διατυπώνει παρατηρήσεις επί του περιεχομένου των κανονιστικού χαρακτήρα αποφάσεων οι ο- ποίες εκδίδονται σύμφωνα με το άρθρο 79 του Κ.Δ.Κ.»

Η πρότασή μας έγινε αποδεκτή από τους παρευρισκόμενους φορείς και τον κύριο Δήμαρχο και η συζήτηση διεκόπη και θα συνεχιστεί τη Δευτέρα 28/3/2011 στις 8:00 μμ στον ίδιο χώρο. 

Μετά από αυτό οι εκπρόσωποί μας, μαζί με εκπροσώπους άλλων φορέων, αποχώρησαν από τη συνεδρίαση.


Με εκτίμηση


Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                            Η ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΒΑΣΙΛΗΣ                                 ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου