Τετάρτη, 16 Μαρτίου 2011

Ο προϊστάμενος του ΤΕΣΥΔ για την δημοτική επιτροπή διαβούλευσης


Πρός Πρόεδρο Δ.Σ.
Κοιν. Μέλη Δημοτικού Συμβουλίου
Σύμφωνα με το αρθρο 76 του Ν.3852/2010 (Νόμος Καλλικράτης) η δημοτική επιτροπή διαβούλευσης αποτελείται από εκπροσώπους των φορέων της τοπικής κοινωνίας, όπως:
α) των τοπικών εμπορικών και επαγγελματικών συλλόγων και οργανώσεων
β) των επιστημονικών συλλόγων και φορέων
γ) των τοπικών οργανώσεων εργαζομένων και εργοδοτών
δ) των εργαζομένων στο δήμο και τα νομικά του πρόσωπα
ε) των ενώσεων και συλλόγων γονέων
στ) των αθλητικών και πολιτιστικών συλλόγων και φορέων
ζ) των εθελοντικών οργανώσεων και κινήσεων πολιτών
η) άλλων οργανώσεων και φορέων της κοινωνίας των πολιτών
θ) εκπρόσωποι των τοπικών συμβουλίων νέων και δημότες.
Ο συνολικός αριθμός των μελών της δημοτικής επιτροπής διαβούλευσης, συμπεριλαμβανομένου του προέδρου, μπορεί να είναι από είκοσι πέντε (25) έως πενήντα (50) μέλη.
Στην απόφαση υπ’ αρίθμ. 64/2011 του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ναυπακτίας συγκροτήθηκε η Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης. Με έκπληξη πληροφορηθήκαμε την μη συμμετοχή του ΤΕΙ Μεσολογγίου (παράρτημα Ναυπάκτου) στους φορείς που συγκροτούν την επιτροπή. Αν και ρητά αναφέρεται ότι η επιτροπή αποτελείται από εκπροσώπους «επιστημονικών συλλόγων και φορέων». Είναι φανερό ότι το Τμήμα ΤΕΣΥΔ ανήκει στους επιστημονικούς φορείς αφού ένα σημαντικό μέρος της δραστηριότητας του είναι επιστημονική και μάλιστα είναι και ο μοναδικός φορέας του Δήμου Ναυπακτίας με διεθνή επιστημονική παρουσία. Είναι μάλιστα και ο μοναδικός φορέας με γνώση του συνόλου των αναπτυξιακών και επιστημονικών δραστηριοτήτων της Ε.Ε. με συμμετοχή σε ανταγωνιστικές προσκλήσεις και υλοποίηση προγραμμάτων σε Ευρωπαϊκό επίπεδο.
Η Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης γνωμοδοτεί στο δημοτικό συμβούλιο σχετικά με:
α) Γνωμοδοτεί στο δημοτικό συμβούλιο σχετικά με τα αναπτυξιακά προγράμματα και τα προγράμματα δράσης του δήμου, το επιχειρησιακό πρόγραμμα και το τεχνικό πρόγραμμα του δήμου.
β) Γνωμοδοτεί για θέματα γενικότερου τοπικού ενδιαφέροντος, που παραπέμπονται σε αυτή από το δημοτικό συμβούλιο ή τον δήμαρχο.
γ) Εξετάζει τα τοπικά προβλήματα και τις αναπτυξιακές δυνατότητες του δήμου και διατυπώνει γνώμη για την επίλυση των προβλημάτων και την αξιοποίηση των δυνατοτήτων αυτών.
Από τα παραπάνω προκύπτει ότι ένας κατ’ εξοχήν αναπτυξιακός φορέας (το ΤΕΙ έχει υλοποιήσει την τελευταία 5ετία αναπτυξιακά/ερευνητικά προγράμματα ύψους 2εκ. Ευρω και μάλιστα σε ένα εξαιρετικά ανταγωνιστικό περιβάλλον. Επιπλέον με την οργάνωση συνεδρίων, ημερίδων, σεμιναρίων αναδεικνύει το Δήμο Ναυπακτίας συνεισφέροντας στην τουριστική προβολή του Δήμου. Ήδη αυτό έχει αναγνωρισθεί από το Δήμο Ναυπακτίας και το Δημοτικό Συμβούλιο με την έγκριση του μνημονίου συνεργασίας όπου ένας από τους στόχους είναι «ενίσχυση του ρόλου του ΤΕΙ/Μ ως συμβούλου του Δήμου Ναυπακτίας».
Η συμμετοχή του ΤΕΙ Μεσολογγίου/παράρτημα Ναυπάκτου στην Επιτροπή Διαβούλευσης θα επιτρέψει την δημιουργία ισχυρότερων δεσμών του τμήματος με τους φορείς της τοπικής κοινωνίας και την αξιοποίηση της τεχνογνωσίας του ΤΕΙ. Επιπλέον το ΤΕΙ έχει συμμετάσχει επιστημονικά και έχει αναπτύξει τεχνογνωσία και ερευνητική δραστηριότητα σε θέματα ηλεκτρονικής διαβούλευσης και ηλεκτρονικής δημοκρατίας.
Για όλα τα παραπάνω θεωρούμε ότι η μη συμμετοχή του ΤΕΙ Μεσολογγίου /παράρτημα Ναυπάκτου είναι άστοχη και προτείνουμε την διεύρυνση της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης κατά ένα μέλος με ένα εκπρόσωπο του ΤΕΙ Μεσολογγίου που θα ορίσει το ΤΕΙ Μεσολογγίου.
Με εκτίμηση
Βασίλης Τριανταφύλλου
Προιστάμενος Τμήματος ΤΕΣΥΔ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου