Τρίτη, 24 Μαΐου 2011

Νέο συμβούλιο για τη ΔΚΕΑΝ


Το νέο διοικητικό συμβούλιο της ΔΚΕΑΝ είναι το εξής:
1. Πρόεδρος του διοικητικού Συμβουλίου η Αντιδήμαρχος κ. Ζιαμπάρα Μαρία και
αναπληρωτής της ο δημ. Σύμβουλος κ. Καρκατσούλης Δημήτριος
2. Αντιπρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου ο Δημοτικός Σύμβουλο κ. Εγγλέζος Χρήστος και αναπληρωτής ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Δούρος Παναγιώτης
3. Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Καλαβριζιώτης Ανδρέας τακτικό μέλος και αναπληρωτής του ο δημ. Σύμβουλος κ. Βίτσας Δημήτριος.
4. Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Τσουκαλάς Κων/νος τακτικό μέλος και
αναπληρωτής του ο δημ. Σύμβουλος κ. Κούκουνας Αθανάσιος
5. Η κ. Βασιλοπούλου Ανδριάνα εκ μέρους των πολιτών και
αναπληρωτής αυτής η κ. Έφη Τσάκου
6. Ο κ. Νικολακόπουλος Χαράλαμπος εκ μέρους των πολιτών ως τακτικό μέλος και
αναπληρωτής αυτού η κ.Αποστολοπούλου Μαρία
7. Ο κ. Ρισβάς Αθανάσιος εκπρόσωπος του κοινωνικού φορέα από το σύλλογο «Αλκυόνη» ως τακτικό μέλος και αναπληρωτής αυτού ο Θεοδοσόπουλος Θεοδόσης.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου