Πέμπτη, 5 Μαΐου 2011

Δελτίο τύπου για το ΕΠΑΛ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ από την Ένωση Γονέων


Μετά από επιτόπιες επισκέψεις στα σχολεία του Δήμου Ναυπακτίας (χωρίς αυτές να έχουν ακόμη ολοκληρωθεί) η Ένωση Γονέων και κηδεμόνων διαπίστωσε ότι στα περισσότερα σχολεία του Δήμου υπάρχουν σοβαρά προβλήματα υποδομών. Το πρόβλημα αυτό είναι ιδιαίτερο έντονο για το κτίριο του ΕΠΑΛ (νότια και βορεινή πτέρυγα) όπως και για το 3 δημοτικό(αγορά οικόπεδου)

Ειδικότερα μετά από την συμμετοχή μας σε σύσκεψη στο ΕΠΑΛ διαπιστώθηκαν τα παρακάτω:

· Το κλίμα στους καθηγητές, γονείς και μαθητές είναι τεταμένο σε τέτοιο βαθμό που σε περίπτωση μη ολοκλήρωσης του έργου και παράδοσης του πριν το Σεπτέμβριο του 2011 οι αντιδράσεις της σχολικής κοινότητας του ΕΠΑΛ .πιθανόν να είναι τόσο έντονες που υπάρχει κίνδυνος παρεκτροπής της κατάστασης και δημιουργίας τέτοιου κλίματος που δεν συνάδει με την εύρυθμη λειτουργία σχολείου.

· Οι λύσεις που έχουν δρομολογηθεί κατά το παρελθόν δεν έχουν οδηγήσει σε οποιαδήποτε τελεσίδικη λύση για το συνολικό κτηριακό πρόβλημα του ΕΠΑΛ.

· Η απόφαση της Νομαρχίας για την μονομερή ένταξη του ΕΠΑΛ σε απογευματινή βάρδια έχει δημιουργήσει έντονη δυσπιστία για οποιαδήποτε λύση.

Η Ένωση Γονέων έκρινε σκόπιμο της διοργάνωση ημερίδας με θέμα σχετικό με το ΕΠΑΛ προκειμένου να υπάρξει δέσμευση για την δρομολόγηση των αναγκαίων παρεμβάσεων έτσι ώστε να διασφαλισθεί η βασική αρχή της ισότιμης αντιμετώπισης μαθητών, γονέων και δασκάλων και της λειτουργίας σε πρωινή βάρδια όλων των σχολείων του Δήμου.

Αναπάντητο μένει το ερώτημα γιατί ο δήμαρχος Ναυπακτίας δεν προεβη σε μονομερή υπογραφή του εντάλματος των 70000 όπως είχε το δικαίωμα να πράξει σύμφωνα με το από 11/03/2011 (αρ πρωτ 12066) εξ.επειγον έγγραφο του υπ εσωτερικών ,αποκ/σης και ηλ.διακινησης το οποίο προέρχεται από την γεν.διευθυνση τοπ.αυτ/σης (δ/ευθυνση οικονομικών ΟΤΑ τμήμα οικονομικής διοίκησης) για πραγματοποίηση δαπανών του δήμου . που αφορούν στην εκπλήρωση ανειλημμένων συμβατικών υποχρεώσεων εκτέλεσης έργων.

Σε κάθε περίπτωση θεωρούμε ως θετική ενέργεια την έστω και καθυστερημένη υπογραφή του εντάλματος από την πλευρά του δήμου και :

· Απαιτούμε την άμεση ολοκλήρωση των εργασιών για την Νότια πτέρυγα (μέχρι 20/08/2011) και σε αντίθετη περίπτωση την διασφάλιση της λειτουργίας των σχολείων σε πρωινή βάρδια σύμφωνα με συγκριμένες δεσμεύσεις από τους υπεύθυνους φορείς.

· Δηλώνουμε ότι σε περίπτωση που δεν έχουν ξεκινήσει οι εργασίες έως 3/06/2011 θα προβούμε σε όλες τις νόμιμες ενέργειες που απαιτούνται .

· Απαιτούμε την άμεση εκπόνηση χρονοδιαγράμματος για τον σχεδιασμό και τη διαμόρφωση οριστικής λύσης για την αξιοποίηση της βορεινής πτέρυγας.

· Δηλώνουμε ότι ως ένωση γονέων θα παρακολουθούμε εκ του σύνεγγυς το όλο θέμα και θα πράττουμε ανάλογα με τις εξελίξεις

Με εκτίμηση
Ο Πρόεδρος Η Γραμματέας

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου