Δευτέρα, 23 Μαΐου 2011

Δημοτικό Συμβούλιο για..."διευκρινίσεις"


Τρίτη 24-5-2011, και ώρα  19.00 στο Δημοτικό Κτίριο του Ξενοδοχείου Ξενία (Θεμιστοκλή Αθανασιάδη Νόβα και Αρβανίτη, βορειοδυτική αίθουσα), θα συνεδριάσει το δημοτικό συμβούλιο Ναυπακτίας με κυρίαρχο θέμα την συζήτηση για τον προϋπολογισμό που δεν εγκρίθηκε.
Αναλυτικά τα θέματα:
 1. Διευκρινίσεις επί της εγγραφής ΚΑ 3122 του προϋπολογισμού οικ. Έτους 2011.
 2. Καθαρισμός περιαστικών μονοπατιών στην τοπική Κοινότητα Άνω Χώρας με  εθελοντική εργασία.
 3. Ορισμός επιτροπής εξέτασης αιτημάτων εργοληπτών για οικονομικές απαιτήσεις από το Δήμο Ναυπακτίας (εισήγηση τεχνικής υπηρεσίας δήμου)
 4. Καθορισμός αριθμού ατόμων κατά ειδικότητα που θα προσληφθούν με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για το έτος 2011.
 5. Λειτουργία υπηρεσιών καθαριότητας.
 6. Έγκριση πρόσληψης προσωπικού με δίμηνες συμβάσεις για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών.
 7. Επιχορήγηση του εκπολιτιστικού εξωραϊστικού συλλόγου Νεοκάστρου για την εκδήλωση «Γιορτή της Αναλήψεως».
 8. Έκδοση τοπικής κανονιστικής απόφασης εξασφάλισης  δύο θέσεων στάθμευσης λεωφορείων επί της οδού Φ. Πλαστήρα για τις ανάγκες του ξενοδοχείου       «LEPANTO».
 9. Προγραμματική σύμβαση ΔΕΥΑΝ και Δήμου Ναυπακτίας για το έργο «Επέκταση εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων Ναυπάκτου», εξουσιοδότηση του δημάρχου για την υπογραφή της σύμβασης και ορισμός εκπροσώπου του δήμου με τον αναπληρωτή αυτού στην κοινή επιτροπή.
 10. Διάθεση ποδηλάτων.
 11. Πρόταση της επιτροπής ελεγχόμενης στάθμευσης για αύξηση στο ποσοστό κέρδους στους πωλητές καρτών από 8% στο 12% και τροποποίηση της 126/2011 απόφασης του δημοτικού συμβουλίου ως προς το ύψος του προστίμου για παραβάσεις σε χώρους επισκεπτών.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου