Κυριακή, 19 Ιουνίου 2011

Σύγκληση Δημοτικού Συμβουλίου Ναυπακτίας 20/6

Σας προσκαλούμε, την 20η Ιουνίου 2011 ημέρα Δευτέρα και ώρα 19.00 να προσέλθετε στο Δημοτικό Κτίριο του Ξενοδοχείου Ξενία (Θεμιστοκλή Αθανασιάδη Νόβα και Αρβανίτη, βορειοδυτική αίθουσα), σε τακτική συνεδρίαση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του N.3852/2010 με τα εξής θέματα ημερήσιας διάταξης:

 1. Αξιοποίηση εργοταξιακών χώρων της Τοπικής Κοινότητας Αντιρρίου-πρόταση Κοινοπραξίας «Γέφυρες Ανάπτυξης»
 2. Υποβολή αιτήματος στο Ε.Π.ΠΕΡ.Α.Α για τη χρηματοδότηση του έργου «Αποχέτευση λυμάτων Δήμου Αντιρρίου», έγκριση του σχεδίου της προγραμματικής σύμβασης και εξουσιοδότηση του Δημάρχου για την υπογραφή της.
 3. Υποβολή προτάσεων χρηματοδότησης του Δήμου Ναυπακτίας από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη (Ε.Π.ΠΕΡ.Α.Α.)
 4. Έγκριση πρόσληψης προσωπικού με δίμηνες συμβάσεις για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχιακών ή πρόσκαιρων αναγκών του ΚΕΠ δημοτικής ενότητας Χάλκειας.
 5. Έγκριση καταβολής σε χρήμα της αξίας του γάλακτος που δικαιούνται να λαμβάνουν οι τεχνικοί υπάλληλοι του Δήμου.
 6. Έγκριση δαπάνης ποσού 2.683,20€ για επέκταση του Δημοτικού ηλεκτροφωτισμού στην Τοπική Κοινότητα Καταφυγίου της ΔΕ Αποδοτίας
 7. Έγκριση δαπάνης ποσού 60,47€ για αφαίρεση φωτιστικού σώματος από στύλο της ΔΕΗ στην Τοπική Κοινότητα Κοκκινοχωρίου της ΔΕ Αποδοτίας.
 8. Έγκριση δαπάνης ποσού 290,71€ για ηλεκτροδότηση πεζοδρομίου στην Τοπική Κοινότητα Καλαβρούζας ΔΕ Χάλκειας.
 9. Επιχορήγηση ΤΕΙ με το ποσό των 20.000 € ως συμμετοχή του Δήμου στο παγκόσμιο συνέδριο Μαθηματικών που πραγματοποιήθηκε στη Ναύπακτο το έτος 2010.
 10. Ανανέωση συνδρομών στην εταιρεία παροχής ηλεκτρονικών πληροφοριών Dimos-net για το έτος 2011.
 11. Έγκριση απολογισμών έτους 2010 Σχολικών Επιτροπών των σχολείων του Δήμου Ναυπακτίας
 12. Κατανομή ποσού 79.002,27€ στα σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης για την κάλυψη των λειτουργικών τους δαπανών.
 13. Ορισμός τριμελούς επιτροπής για την εγγραφή των νηπίων των Δημοτικών Βρεφονηπιακών Σταθμών.
 14. Ορισμός ενός εκπροσώπου του Δήμου στην τακτική γενική συνέλευση των μετόχων της ΑΙΤΩΛΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ και του αναπληρωτή του.
 15. Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου στην ΑΝΑΙΤ ΑΕ-ΟΤΑ και του αναπληρωτή του.
 16. Αίτημα Αθλητικού Σωματείου «Lepanto ΣΜΥ Ναυπάκτου» για συνδιοργάνωση αθλητικών αγώνων στην Τοπική Κοινότητα Βελβίνας.
 17. Διοργάνωση Διεθνούς Συμποσίου Παραστατικών Τεχνών
 18. Διοργάνωση της εκδήλωσης «Πυλληνίων Ποιμενικός Βίος»
 19. Διοργάνωση 6ου Δι.Χο.Φε.Ν.
 20. Έγκριση της υπ’ αριθ. 25/2011 απόφασης του Δ.Σ της ΔΚΕΑΝ
 21. Έγκριση της υπ’ αριθ. 26/2011 απόφασης του Δ.Σ της ΔΚΕΑΝ
 22. Μίσθωση χώρων για στάθμευση οχημάτων στις περιοχές Γριμπόβου & Ψανής.
 23. Έκδοση τοπικής κανονιστικής απόφασης ρύθμισης της κυκλοφορίας για την απαγόρευση στάθμευσης οχημάτων στην παραλιακή οδό Κρυονερίου, από κατάστημα Γ. Μπράτσου έως κατάστημα Τσιμιτσέλη τους μήνες Ιούλιο –Αύγουστο από ώρα 10.00 έως 18.00, έγκριση τοποθέτησης τεσσάρων πινακίδων απαγόρευσης στάθμευσης,, απαγόρευση για το ίδιο χρονικό διάστημα της εισόδου οχημάτων στο Μώλο και της παραμονής και στάθμευσης τροχόσπιτων στη θέση «Γλύφα» με την τοποθέτηση των απαραίτητων πινακίδων.
 24. Επανεξέταση της υπ’ αριθ. 137/2011 τοπικής κανονιστικής απόφασης ρύθμισης της κυκλοφορίας για την χορήγηση άδειας στάθμευσης οχήματος ΑΜΕΑ επί της οδού Κοτίνη 5
 25. Ανάθεση σύνταξης μελέτης με τίτλο «Μελέτη γεωλογικής καταλληλότητας των προς πολεοδόμηση περιοχών τ. Δ Ναυπάκτου» με διαπραγμάτευση λόγω κατεπείγουσας ανάγκης.
 26. Γνωμοδότηση για έγκριση περιβαλλοντικών όρων της δραστηριότητας παραγωγής ασβεστοπολτού, παραγωγής έτοιμου σκυροδέματος κοπής & μορφοποίησης σιδήρου στην περιοχή «Διάσελο» εκτός οικισμού της Τ.Κ. Μολυκρείου της Δ.Ε. Αντιρρίου.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου