Τετάρτη, 22 Ιουνίου 2011

H Ένωση Γονέων και Κηδεμόνων Δήμου Ναυπακτίας για κατανομή πιστώσεων στα σχολεία


Αιχμές αφήνει η Ένωση Γονέων και Κηδεμόνων Δήμου Ναυπακτίας για την κατανομή πιστώσεων στα σχολεία, προς την Αρμόδια Αντιδήμαρχο Ναυπακτίας Μαρία Ζιαμπάρα, όπως φαίνεται από το δελτίο τύπου που εξέδωσαν. Διαβάστε λοιπόν ολόκληρο το δελτίο τύπου:

Στο χθεσινό Δημοτικό Συμβούλιο της 20/6/2011 ως θέμα ημερήσιας διάταξης είχε εγγραφεί ως θέμα: «Κατανομή ποσού 79.002,27€ στα σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης για την κάλυψη των λειτουργικών τους δαπανών.» 

Η αρμόδιος αντιδήμαρχος επικαλέστηκε την απουσία των εκπροσώπων της ένωσης γονέων για να δικαιολογήσει την συνεδρίαση της επιτροπής στις 10/6/2011 με απουσία 3 μελών στους 8 και την συμμετοχή αναπληρωματικών μελών αντί των τακτικών εκ μέρους της ΕΛΜΕ και της δασκάλων. 

Σε σχέση με την παραπάνω δήλωση έχουμε να παρατηρήσουμε τα εξής: 

1. Η πρόσκληση απεστάλει με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ( με ημερομηνία αποστολής από τον Δήμο 12:58:58) την Πέμπτη 9/10/2011 στους εκπροσώπους της Ένωσης Γονέων δηλ. μια ημέρα πριν την συνεδρίαση. Σύμφωνα με την νομοθεσία η πρόσκληση πρέπει να αποστέλλεται τουλάχιστον 48 ώρες πριν την σχετική συνεδρίαση. 

2. Εκφράσαμε τον προβληματισμό μας σχετικά με την νόμιμη σύγκλιση της επιτροπής λόγω μη αναγραφής των ονομάτων των αναπληρωματικών μελών κατά παράβαση της νομοθεσίας που αφορά στην νόμιμη σύγκλιση των συλλογικών οργάνων. 

3. Προκειμένου να διασφαλισθεί η παρουσία όσων περισσότερων μελών της επιτροπής θα έπρεπε να γίνει διερεύνηση της δυνατότητας συμμετοχής των τακτικών μελών. Ως απάντηση χρησιμοποιήθηκε η επίκληση συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου την Τετάρτη 15/6/2011 σύμφωνα με την ενημέρωση που είχε η κ. Αντιδήμαρχος που τελικά πραγματοποιήθηκε στις 20/6/2011 

Λόγω των παραπάνω και πιστεύοντας ότι η συμμετοχή όλων των μελών (και ειδικά των τακτικών) θα διασφαλίσει την λήψη αποφάσεων με την μέγιστη συναίνεση και αποτελεσματικότητα οι εκπρόσωποι της ένωσης γονέων ζήτησαν την αναβολή της συνεδρίασης η για το απόγευμα της ίδιας μέρας ή για οποιαδήποτε ημέρα της επόμενης εβδομάδας λόγω ανειλημμένων επαγγελματικών υποχρεώσεων των εκπροσώπων μας προκειμένου να συμμετέχουμε με συγκεκριμένη πρόταση . 

Παρόλες τις ενστάσεις μας θέλοντας να συνεισφέρουμε και ειδικά να καταθέσουμε την τεκμηριωμένη άποψη της Ένωσης Γονέων ( η οποία είχε επεξεργαστεί σχετικό αλγόριθμο κατανομής βασιζόμενο σε αντικειμενικά κριτήρια) την Παρασκευή 10/6/2011 ειδικά για το θέμα της ημερήσιας διάταξης «Λήψη απόφασης για την κατανομή ποσού 79.002,27 Ευρώ από τους Κ.Α.Π. για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών έτους 2011 των σχολείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (β΄κατανομή)» αναζητήσαμε τα σχετικά στοιχεία στο φάκελο της επιτροπής. 

Σύμφωνα με αυτά: 

· Ο πίνακας που διανεμήθηκε ηλεκτρονικά και περιείχε στοιχεία υπολοίπων και υποχρεώσεων για τα 32 από τα 42 σχολεία. Ο εν λόγω πίνακας δεν έχει οποιαδήποτε αναφορά πώς αυτά τα στοιχεία αντλήθηκαν, σε ποιες κατηγορίες δαπανών αντιστοιχούν οι υποχρεώσεις και σε ποιες κατηγορίες δαπανών αντιστοιχούν οι δαπάνες. Για παράδειγμα ενώ εμφανίζονται σχολεία με ταμειακό υπόλοιπο ταυτόχρονα εμφανίζονται με Υποχρεώσεις. Σύμφωνα με τα παραπάνω δεν είναι δυνατόν να γίνει ποιοτική αξιολόγηση και συγκριτική ανάλυση των δαπανών που πραγματοποιεί κάθε σχολείο. 

· Ενώ στην προηγούμενη συνεδρίαση της Δ.Ε.Π. παρουσιάστηκαν κάποια κριτήρια (η ένωση γονέων συμμετείχε ως παρατηρητής) (αριθμός μαθητών, αριθμός τμημάτων, αριθμός αιθουσών διδασκαλίας, Λειτουργία αιθουσών γυμναστηρίων και αιθουσών πολλαπλών χρήσεων, λειτουργία εργαστηρίων. Παλαιότητα εγκαταστάσεων και οι ειδικές ανάγκες ορισμένων σχολείων) η μη ποσοτικοποίηση της συμμετοχής κάθε κατηγορίας δίνει την δυνατότητα κατανομής των διαθέσιμων πόρων χωρίς επαρκή τεκμηρίωση για το ποσό που αντιστοιχεί σε κάθε σχολείο. Για αυτό άλλωστε υπήρξαν διαμαρτυρίες για τον τρόπο κατανομής από συγκεκριμένα σχολεία (π.χ. 3ο Δημοτικό). 

· Ο ρόλος των μελών της Δ.Ε.Π. είναι να προσπαθούν να κατανείμουν (τους ελάχιστα διαθέσιμους πόρους) με απόλυτη διαφάνεια και τεκμηρίωση με στόχο να διασφαλίσει την ομαλή λειτουργία όλων των σχολείων σύμφωνα με τις ανάγκες τους και με συγκριμένα διαφανή κριτήρια αλλά και την ενίσχυση σχολείων στην βάση εκπαιδευτικών και άλλων δραστηριοτήτων. 

Για τα παραπάνω απεστάλει και σχετική επιστολή στην Δ.Ε.Π. όπου τονίζαμε την επιθυμία της Ένωσης Γονέων την ουσιαστική και όχι τυπική συμμετοχή μας με μόνο γνώμονα την αναβάθμιση του Δημόσιου Σχολείου και ισοτιμία ανάμεσα στα σχολεία της πόλης μας. 

Στην ίδια επιστολή τονίζαμε και ζητούσαμε: 

1. Αναβολή της σχετικής συνεδρίασης για την κατάθεση των σχετικών στοιχείων από κάθε σχολείο σύμφωνα με ειδικό έντυπο που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την αποτίμηση των δαπανών και των δραστηριοτήτων κάθε σχολείου. Έτσι πιστεύουμε ότι τα μέλη της επιτροπής θα μπορέσουν με διαφάνεια να επιτελέσουν το έργο τους. Απαίτηση της Κοινωνίας είναι η κατανομή των πόρων ανάμεσα στις σχολικές μονάδες να γίνεται με όρους διαφάνειας. Τα στοιχεία που προσκομίσθηκαν στο φάκελο δεν επιτρέπουν την ουσιαστική συμμετοχή προς αυτή την κατεύθυνση. 

2. Ο απολογισμός των σχολικών μονάδων αποτελεί σημαντική υποχρέωση και όχι τυπικό έργο. Η διάθεση των χρημάτων δεν μπορεί να συνοδεύεται από μια λογική απλής εξοικονόμησης των πόρων αλλά διάθεση τους για εκπαιδευτικές δραστηριότητες και βελτίωση της εκπαιδευτικής διαδικασίας. 

3. Πριν από την συνεδρίαση όποτε ορισθεί να δημιουργηθεί ομάδα εργασίας από τα μέλη της σχολικής Κοινότητας (εκπρόσωπος δασκάλων, καθηγητών και γονείς) που θα σχεδιάσει ένα αποτελεσματικό διαφανή μηχανισμό κατανομής των πόρων ανά σχολείο βασισμένο όχι μόνο στα υπάρχοντα κριτήρια αλλά και στις πραγματικές ανάγκες των σχολείων. 

Με έκπληξη όταν μας απεστάλει το πρακτικό της Δ.Ε.Π. διαπιστώθηκαν τα παρακάτω: 

1. Σε σύνολο 8 μελών υπήρχαν 3 απόντες ενώ συμμετείχαν αναπληρωματικά μέλη φορέων χωρίς να περιλαμβάνονται στη πρόκληση. 

2. Δεν αναφέρεται συγκεκριμένος αλγόριθμος κατανομής και πώς κάθε κριτήριο συμμετέχει στην τελική κατανομή (ποσοστό και βάρος). Απλώς απαριθμούνται τα κριτήρια και όχι πως χρησιμοποιήθηκαν. 

3. Ενώ υπάρχει ειδική αναφορά για τον διαχωρισμό λειτουργικών και κατασκευαστικών στο μέλλον δεν υπάρχει κάποια αναφορά για το αν αυτό ήδη έχει καταγραφεί ως πρόβλημα. 

4. Εκτός πίνακα δεν προσκομίσθηκε κάποιο επιπλέον στοιχείο που να αφορά την απορρόφηση των δαπανών και το είδος των υποχρεώσεων. 

Όλα τα παραπάνω αποδεικνύουν την ορθότητα του αιτήματος περί αναβολής της συνεδρίασης που διατυπώθηκε από τους εκπροσώπους της Ένωσης Γονέων με δεδομένο (όπως αποδείχθηκε) δεν υπήρχε κανένας λόγος κατεπείγοντος. (ειδικά αφού το σχετικό έγγραφο ΥΠΕΣ Αποκέντρωσης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης –Γενική Δ/νση Τοπ. Αυτοδ/σης – Διεύθυνση Οικονομικών Ο.Τ.Α. – Τμ. Οικον. ήταν γνωστό από τις 20-42011 (αρ. πρωτ. 19493/19-4-2011 και 19494/20-4-2011). 

Θέλουμε να πιστεύουμε ότι η αστοχία που παρατηρήθηκε οφείλεται σε λανθασμένες εκτιμήσεις και διαβεβαιώνουμε ότι η συμμετοχή μας στα όποια όργανα και επιτροπές έχει σαν στόχο την προάσπιση του Δημόσιου Σχολείου, την αναβάθμιση του σε συνεργασία με την εκπαιδευτική και μαθητική κοινότητα με διαφάνεια. Για το λόγο αυτό συνοδευτικά δίνουμε στην δημοσιότητα τον σχετικό πίνακα κατανομής λειτουργικών δαπανών ανά σχολείο (απόφαση της Δ.Ε.Π.) μαζί με όλα τα σχετικά στοιχεία. (όπως μας κοινοποιήθηκαν πριν από την συνεδρίαση).


Με εκτίμηση
                                                             
   Βασίλης Τριανταφύλλου                                                                   Ιωάννα Σταυροπούλου 


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου