Δευτέρα, 11 Ιουλίου 2011

Συνεδρίαση του δ.σ. του συνδέσμου του ΧΥΤΑ, την Πέμπτη 14 Ιουλίου, στις 7.00 μμ, στην τοπική κοινότητα Βλαχομάνδρας, στον χώρο του ΧΥΤΑ.


Στις 14 Ιουλίου 2011 ημέρα Πέμπτη και ώρα 19:00 στο χώρο του ΧΥΤΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ,που βρίσκεται στο Τοπικό Διαμέρισμα Βλαχομάνδρας συνεδριάζει το δ.σ. του συνδέσμου που διαχειρίζεται τον ΧΥΤΑ, με τα εξής θέματα της ημερήσιας Διάταξης :
1. Έγκριση ισολογισμού οικονομικού έτους 2010 του συνδέσμου.
( Έγκριση οικονομικών καταστάσεων χρήσεως 2010 - έγκριση διαχείρισης πεπραγμένων 2010) .
2. Συζήτηση διαμαρτυρίας φορέων τοπικού Διαμερίσματος Βλαχομάνδρας σχετικά με την πλημμελή και εκτός προβλεπομένων προδιαγραφών, λειτουργία του ΧΥΤΑ από τον εργολάβο.
3. Συζήτηση της από 23-6-2011 αίτησης – καταγγελίας της Κ/ξίας ΥΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ – Ν. ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΤΕ – ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ Α Τ Ε Ε σχετικά με το κόστος λειτουργίας του ΧΥΤΑ.
4. Ανάκληση η μη της από 25-5-2011 απόφαση Δ.Σ. για συνέχιση της παροχής υπηρεσιών λειτουργίας του ΧΥΤΑ από την ΤΕΜΕΚ ΑΤΕ μετά την 15-7-2011 μέχρι ολοκλήρωσης του διεθνούς διαγωνισμού .
5. Λειτουργία συστήματος ανακύκλωσης ΜΠΛΕ Κάδων μετά την 15-7-2011.
6. Συζήτηση αιτημάτων Δήμου Θέρμου και Δωρίδος σχετικά με τοποθέτηση κάδων συλλογής αδρανών και διαχείριση αυτών από τον Σύνδεσμο .
7. Υποβολή αιτήματος χρηματοδότησης στο Ε. Π. «Δυτικής Ελλάδος – Πελοπόννησος – Ιόνιοι Νήσοι» ΣΤΟΝ ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 07 «Αειφόρος Ανάπτυξη και ποιότητα ζωής Δυτικής Ελλάδος» στην πρόσκληση 074401 για τον κωδικό ΘΠ44 με τίτλο
«Προμήθεια μηχανολογικού εξοπλισμού διαχείρισης στερεών αποβλήτων 1ης ΓΕΝ
• συμπιεστή απορριμμάτων 24-32 τόνων
• φορτωτή ελαστιχοφόρου 15 τόνων
• μεγάλου τριαξονικού φορτηγού 26 τόνων
συνολικού προϋπολογισμού 450.000 €» – μέσω Δήμου Ναυπακτίας (λόγω ύπαρξης Διαχειριστικής Επάρκειας)- υπογραφή προγραμματικής σύμβασης για την υποβολή πρότασης και υλοποίηση της προμήθειας.
8. Έγκριση δαπανών από 25-5-2011 έως 14-7-2011 ( δαπάνη διέλευσης Ρίου – Αντιρρίου).
Η συνεδρίαση γίνεται στον χώρο του ΧΥΤΑ αφού αυτό αποφάσισε το δ.σ. στην προηγούμενη συνεδρίασή του. Ίσως είναι μια καλή ευκαιρία για όποιον θελήσει να παρακολουθήσει την συνεδρίαση, να αποκτήσει μια εικόνα, έστω και ωραιοποιημένη του χώρου που οδεύουν τα απορρίμματά μας.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου