Πέμπτη, 8 Σεπτεμβρίου 2011

Σύγκληση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής


Σας προσκαλούμε την Παρασκευή 9-9-2011,  και ώρα 13.00 να προσέλθετε
στο Δημοτικό Κατάστημα  (οδός Ιλάρχου Τζαβέλα 37)  για να συνεδριάσουμε
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75  του Ν.3852/2010  με θέμα ημερήσιας
διάταξης:
1. Χορήγηση άδειας λειτουργίας    μουσικών    οργάνων στο κατάστημα
της κας.  Αλεξοπούλου Λαμπρινής , «Μπαρ»,  που βρίσκεται στη
δημοτική  κοινότητα Αντιρρίου  της  δημοτικής ενότητας Αντιρρίου.
2. Χορήγηση άδειας λειτουργίας  μουσικών οργάνων στο κατάστημα του
κ Ζέλιου    Παντελη    ,  «Καφενείο  –Εστιατόριο-  ψητοπωλείο» ,που
βρίσκεται στην τοπική κοινότητα    Περιθωρίου,  της Δημοτικής
ενότητας Χάλκειας.
Ο Δήμαρχος
και
Πρόεδρος  της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής                                          
Μπουλές Γιάννης

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου