Πέμπτη 23 Μαΐου 2013

Συνεδριάζει την Δευτέρα 27-5-2013 και ώρα 19.30 το δημοτικό συμβούλιο Ναυπακτίας.
 Με 37 θέματα στην ημερήσια διάταξη, συνεδριάζει την Δευτέρα 27-5-2013 και ώρα 19.30 το δημοτικό συμβούλιο Ναυπακτίας.
Δείτε παρακάτω τα θέματα της ημερήσιας διάταξης
1. Υλοποίηση έργου «Κατασκευή αιθουσών διδασκαλίας» με απευθείας ανάθεση. (Εισηγ.κ.Ζιαμπάρα)
2. Όροι πρόσβασης και τιμολογιακή πολιτική συστήματος κοινοχρήστων ποδηλάτων Δήμου Ναυπακτίας..(Εισηγ.κ.Τσέλιος).
3. Σύσταση υπηρεσιακής Ομάδας Διαχείρισης Δημοτικών Αναμεταδοτών (Ο.Δ.Δ.Α.).(Εισηγ.κ.Δήμαρχος).
4. Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ.έτους 2013. (Εισηγ.κ.Σταυρόπουλος )
5. Διοργάνωση εβδομάδας περιβάλλοντος από 29 Μαΐου έως 5 Ιουνίου 2013 και έγκριση δαπανών. (Εισηγ.κ.Ζιαμπάρα)
6. Συνδιοργάνωση εκδήλωσης Δήμου Ναυπακτίας και 22ης Ε.Β.Α, στο πλαίσιο του προγράμματος «Ναύπακτος Σταυροδρόμι – Γέφυρα Πολιτισμών». (Εισηγ.κ.Ζιαμπάρα)
7. Λήψη συμπληρωματικής απόφασης για την προκήρυξη επαναληπτικού «Πανελλήνιου Καλλιτεχνικού Διαγωνισμού Ζωγραφικής με θέμα τη Ναυμαχία της Ναυπάκτου». (Εισηγ.κ.Ζιαμπάρα)
8. Επικαιροποίηση απόφασης αρ. 91/2013 Δ.Σ. για τη συνδιοργάνωση της εκδήλωσης «5th Mountain Classic Rally» λόγω αναβολής στην ημερομηνία διεξαγωγής.(Εισηγ.κ.Ζιαμπάρα).
9. Διοργάνωση του προγράμματος «ΓΝΩΡΙ(ΖΩ) ΤΟΝ ΤΟΠΟ ΜΟΥ» και έγκριση δαπάνης. .(Εισηγ.κ.Ζιαμπάρα)
10. Συμμετοχή στην διοργάνωση της ενημερωτικής ημερίδας με θέμα την «ψυχική υγεία»- έγκριση δαπανών. (Εισηγ.κ.Σταυρόπουλος).
11. Κατανομή ποσού 96.283,30 ευρώ για επισκευαστικές δαπάνες στην Α/θμια και Β/θμια Σχολική Επιτροπή. (Εισηγ.κ.Σταυρόπουλος )
12. Επιχορήγηση του συλλόγου «ΑΛΚΥΟΝΗ» για συμμετοχή αθλητή ΑμεΑ στο παγκόσμιο πρωτάθλημα Τaekwondo ΑμεΑ που θα πραγματοποιηθεί στην Ελβετία στις 7-8-9 Ιουνίου 2013. (Εισηγ.κ.Σταυρόπουλος).
13. Τοποθέτηση βοηθητικής επαφής ΔΕΗ, στην Τ.Κ. Περιθωρίου της Δ.Ε. Χάλκειας.(Εισηγ.κ.Τσέλιος)
14. Επικαιροποίηση της υπ’ αριθμ. 129/2008 απόφασης Δ.Σ. Ναυπάκτου περί τροποποίησης του ρυμοτομικού σχεδίου στο Τοπικό Διαμέρισμα Λυγιά Ναυπάκτου. (Εισηγ.κ.Ζιαμπάρα).».
15. Υποβολή πρότασης χρηματοδότησης του έργου «Καθαρισμός και σήμανση μονοπατιών όρους Βαράσοβας» (Εισηγ.κ.Ζιαμπάρα).».
16. Έγκριση μελέτης και επιλογή τρόπου εκτέλεσης του έργου «Εσωτερική Οδοποιία Δ.Ε. Αντιρρίου». (Εισηγ.κ.Ζιαμπάρα).
17. Εγκριση μελέτης και επιλογή του τρόπου εκτέλεσης του έργου «Εσωτερική οδοποιία Τ.Κ. Χάλκειας». (Εισηγ.κ.Ζιαμπάρα).
18. Έγκριση Προδιαγραφών Κατασκευής Πεζοδρομίου Παραλιακής οδού Κάτω . Βασιλικής.(Εισηγ.κ.Ζιαμπάρα)
19. Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) – 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου «Εσωτερική οδοποιία Δ.Ε. Πυλήνης». (Εισηγ.κ.Ζιαμπάρα)
20. Έγκριση 1ου ΑΠΕ υποέργου ‘’ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΑΝΩ ΧΩΡΑΣ’’ και σχεδίου φρεατίων ιδιοκτησιών.(Εισηγ.κ.Ζιαμπάρα)
21. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) – Τακτοποιητικού του Έργου «Αποκάλυψη και ανύψωση φρεατίων και σχαρών» .(Εισηγ.κ.Ζιαμπάρα)
22. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) του Έργου «Αποκατάσταση βλαβών στο δήμο Ναυπακτίας». (Εισηγ.κ.Ζιαμπάρα)
23. Παράταση της προθεσμίας περαίωσης του έργου «Εσωτερική οδοποιία Δ.Ε. Πυλήνης» της Δημοτικής Ενότητας Πυλήνης και του αναδόχου Ν. Σούνης & ΣΙΑ Ο.Ε..(Εισηγ.κ.Ζιαμπάρα)
24. «Παράταση συνολικής προθεσμίας του έργου “Διαμόρφωση δημοτικού χώρου σε πλατεία Κοσμά Αιτωλού” αναδόχου Κ/ξίας Βασίλειος Φούντζηλας – Δημήτριος Τζογάνης».(Εισηγ.κ.Ζιαμπάρα)
25. Υποβολή πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου: «Επισκευή – Συντήρηση Δημοτικών Σχολείων και αύλειων χώρων» πρώην Δήμου Χάλκειας. (Εισηγ.κ.Ζιαμπάρα).
26. Εκδοση Τοπικής κανονιστικής απόφασης για χορήγηση άδειας τοποθέτησης πινακίδων εισόδου – εξόδου οχημάτων και απαγόρευσης στάσης – στάθμευσης έμπροσθεν εισόδου ιδιωτικού χώρου στάθμευσης κατόπιν αιτήματος της κ.Αλεξάνδρας Μακρή-Κορομπέλη κ.λ.π..(Εισηγ.κ.Ζιαμπάρα)
27. Εγκριση του 2/2013 πρακτικού ελεγχόμενης στάθμευσης και έκδοση τοπικής κανονιστικής απόφασης για την παραχώρηση μια θέσης στάθμευσης απέναντι από τον Ιερό του Αγίου Δημητρίου Ναυπάκτου για τις ανάγκες του Ιερού Ναού.(Εισηγ.κ.Ζιαμπάρα).
28. Εισήγηση για την έκδοση Τοπικής Κανονιστικής απόφασης ρύθμισης της κυκλοφορίας επί της οδού Ηρακλέους της Δημοτικής Κοινότητας Ναυπάκτου.(Εισηγ.κ.Ζιαμπάρα)
29. Εισήγηση για την έκδοση τοπικής κανονιστικής απόφασης καθορισμού θέσεων στάσεων και προδιαγραφών των στεγάστρων αναμονής επιβατών αστικής λεωφορειακής γραμμής πλησίον στις 3ες εργατικές κατοικίες της Δημοτικής Κοινότητας Ναυπάκτου.(Εισηγ.κ.Ζιαμπάρα).
30. Βεβαίωση νέου συμπληρωματικού καταλόγου δικαιώματος βοσκής ύστερα από υποβολή εκπρόθεσμων δηλώσεων χρήσης βοσκοτόπων, επιβολή του αναλογούντος προστίμου και διαγραφή από καταλόγους βοσκής έτους 2013. (Εισηγ.κ.Σταυρόπουλος).
31. Τροποποίηση της αριθ. 228/2011 απόφασης Δ.Σ όπως τροποποιήθηκε με τις αριθ,107/2012, 318/2012 και 41/2013 αποφάσεις Δ.Σ. «περί έκδοσης μπλόκ επιταγών και ορισμός υπεύθυνων υπαλλήλων για τη διαδικασία έκδοσης αυτών(Εισηγ.κ.Σταυρόπουλος ).
32. Ανάκληση της αρ. 141/2013 απόφασης ΔΣ και λήψη απόφασης για ορισμό τελών κατάληψης κοινοχρήστων χώρων (εισηγ. κ.Σταυρόπουλος).
33. Τροποποίηση των 432/2012, 444/2012, 445/2012 και 496/2012 αποφάσεων Δ.Σ. για αντικατάσταση και ορισμό νέου υπολόγου διαχειριστή έργων. (Εισηγ.κ.Σταυρόπουλος )
34. Τροποποίηση των 120/2012 και 81/2013 αποφάσεων Δ.Σ. για αντικατάσταση και ορισμό νέου υπολόγου διαχειριστή έργων. (Εισηγ.κ.Σταυρόπουλος ).
35. Aίτηση του Βασιλακόπουλου Γεωργίου για κύρωση δικτύου κοινοχρήστων χώρων στη Κάτω Βασιλική του Δήμου Ναυπακτίας.(Εισηγ.κ.Ζιαμπάρα)
36. Αίτηση του Τριανταφύλλου Ιωάννη για κύρωση δικτύου κοινοχρήστων χώρων στη θέση Κερασιές οικισμού Βομβοκούς του Δήμου Ναυπακτίας.(Εισηγ.κ.Ζιαμπάρα).
37. Αίτηση του Νταουσάνη Αθανασίου για κύρωση δικτύου κοινοχρήστων χώρων στη θέση Σκαμνούλα του οικισμού Σκάλας του Δήμου Ναυπακτίας.(Εισηγ.κ.Ζιαμπάρα)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου