Τρίτη 18 Ιουνίου 2013

Με 48 θέματα στην ημερήσια διάταξη συνεδριάζει την Παρασκευή 21/6 στις 7.30 μμ το δημοτικό συμβούλιο Ναυπακτίας

Δείτε παρακάτω την ημερήσια διάταξη:

1.       Ενημέρωση-συζήτηση για τη γνωστοποίηση του ενδιαφέροντος του Δήμου για μετάταξη προσωπικού.(Εισηγ. κ. Δήμαρχος)
2.       Μίσθωση κατάλληλου κτιρίου για τη στέγαση του 2ου Γυμνασίου και 2ου Λυκείου.(Εισηγ .κ .Σταυρόπουλος)
3.       Μεταστέγαση Κ.Ε.Π Αντιρρίου(Εισηγ .κ. Καρκατσούλης)
4.       Μίσθωση ακινήτου  για στέγαση  του Κ.Ε.Π Αντιρρίου. (Εισηγ. κ. Καρκατσούλης)
5.       Αναμόρφωση προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2013. (Εισηγ. κ. Σταυρόπουλος).
6.       Κατάρτιση Ολοκληρωμένου Προγράμματος Δράσης (ΟΠΔ) έτους 2013 Δήμου Ναυπακτίας.(Εισηγ. κ. Σταυρόπουλος)
7.       Προγραμματισμός πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση μίσθωσης έργου για τον  καθαρισμό σχολικών μονάδων Δήμου για το διδακτικό έτος 2013-2014. (Εισηγ. κ. Καρκατσούλης).
8.       Έγκριση πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου δίμηνης διάρκειας για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών πρόσκαιρων και απρόβλεπτων αναγκών του Δήμου μας (ναυαγοσώστες-πυροπροστασία). (Εισηγ. κ. Καρκατσούλης).
9.       Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για την διέλευση των λεωφορείων ΚΤΕΛ Φωκίδος εντός της πόλης  Ναυπάκτου. (Εισηγ. κ. Ζιαμπάρα)
10.   Παράταση της προθεσμίας περαίωσης του έργου «Ολοκλήρωση 1ου Σταδίου – Φάση Β’ του έργου ΧYTA Ναυπάκτου – Κατασκευή Κυττάρου 2ης Χρονικής περιόδου». (Εισηγ. κ. Τσέλιος)
11.   Μείωση μισθώματος από παραχώρηση χρήσης ακινήτου ΒΚ 286Α. (Εισηγ. κ. Σταυρόπουλος)
12.   Αίτηση του κ. Αδάμ Τομαρά για λύση μίσθωσης Δημοτικού  κτιρίου στην Τ.Κ. Ποκίστας ΔΕ Πυλήνης και λήψη απόφασης για νέα εκμίσθωση. (Εισηγ. κ. Σταυρόπουλος).
13.   Παράταση εκμίσθωσης του Δημοτικού κτιρίου Καταφυγίου Δ.Ε. Αποδοτίας. (Εισηγ. κ. Σταυρόπουλος)
14.   Παράταση Εκμίσθωση του Δημοτικού κτιρίου Aράχωβας  Δ.Ε. Πλατάνου. (Εισηγ. κ. Σταυρόπουλος)
15.   Εισήγηση Οικονομικής Επιτροπής για  αποδοχή εξωδικαστικού συμβιβασμού και εξώδικη εξόφληση οφειλής της ΑΝ.ΝΑ στην   εταιρεία ΑΦΟΙ ΓΕΩΡΓΙΚΟΠΟΥΛΟΙ ΟΕ. .(Εισηγ .κ. Σταυρόπουλος)
16.   Έγκριση απολογισμού Σχολικής Επιτροπής Α/θμιας Εκπαίδευσης  οικ. έτους 2012.(Εισηγ. κ. Ζιαμπάρα).
17.   Ίδρυση και Κανονισμός λειτουργίας του  Κοινωνικού Ιατρείου Δήμου Ναυπακτίας. (Εισηγ. κ. Σταυρόπουλος).
18.   Καθορισμός δυναμικότητας Δημοτικών Παιδικών –Βρεφονηπιακών Σταθμών Δήμου Ναυπακτίας.(Εισηγ. κ. Σταυρόπουλος)
19.   Αποδοχή  παραίτησης  Δημοτικού Συμβούλου από τακτικό  μέλος επιτροπής παραλαβής έργων αξίας  άνω των 8.804,1 ευρώ και ορισμός  νέου μέλους κατόπιν κληρώσεως.(Εισηγ. κ. Σικώλας)
20.   Παραλαβή της μελέτης με τίτλο «ΜΕΛΕΤΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ 2ου ΓΕΛ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ».(Εισηγ. κ. Ζιαμπάρα)
21.   Έγκριση μελέτης και επιλογή τρόπου εκτέλεσης του έργου «Εσωτερική Οδοποιία Τ.Κ. Αφροξυλιάς». .(Εισηγ. κ. Ζιαμπάρα)
22.   Έγκριση μελέτης και επιλογή τρόπου εκτέλεσης του έργου «Εσωτερική οδοποιία Τ.Κ. Βομβοκούς».(Εισηγ. κ. Ζιαμπάρα)
23.   Αποχαρακτηρισμός Λατομικής ζώνης στην θέση «Λούζες» Τ.Κ. Βομβοκούς ΔΕ Ναυπάκτου.(Εισηγ .κ. Τσέλιος)
24.   Αποχαρακτηρισμός Λατομικής ζώνης στην περιοχή «Αλμπάνι» της Τ.Κ. Καλαβρούζας ΔΕ  Χάλκειας.(Εισηγ. κ. Τσέλιος)
25.   Έγκριση 1ου ΑΠΕ υποέργου ‘’ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΑΝΩ ΧΩΡΑΣ’’ και σχεδίου φρεατίων ιδιοκτησιών. (Εισηγ. κ. Τσέλιος).
26.   Αίτημα προς Ομοσπονδία  ΚΑΝΟΕ-ΚΑΓΙΑΚ για παραχώρηση του προπονητικού κέντρου ΚΑΝΟΕ-ΚΑΓΙΑΚ στον Εύηνο ποταμό.(Εισηγ.κ.Δήμαρχος).
27.   Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου στην  Επιτροπή Διαχείρισης του LEADER.(Εισηγ.κ.Ζιαμπάρα).
28.   Υποβολή πρότασης χρηματοδότησης της πράξης «Δημιουργία ποδηλατικών, πεζοπορικών και ορειβατικών διαδρομών στην Ναυπακτία» και σύναψη προγραμματικής σύμβασης με τον Αναπληρωτή Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Κλιματικής Αλλαγής.(Εισηγ. κ. Ζιαμπάρα)
29.   Αποδοχή της απόφασης ένταξης της πράξης «Κέντρο Τέχνης και Πολιτισμού Ναυπάκτου» (Εισηγ. κ. Ζιαμπάρα)
30.   Αποδοχή της απόφασης ένταξης της πράξης “Προβολή και προώθηση συγκριτικών πλεονεκτημάτων περιοχής παρέμβασης”.(Εισηγ. κ. Ζιαμπάρα).
31.   Αποδοχή της  οριστικής απόφασης ένταξης του έργου «Ενίσχυση πολιτιστικής εκδήλωσης Ναυμαχία Ναυπάκτου». (Εισηγ. κ. Ζιαμπάρα)
32.   Έκδοση τοπικής κανονιστικής απόφασης  για χορήγηση άδειας τοποθέτησης πινακίδων εισόδου- εξόδου οχημάτων και απαγόρευσης στάσης –στάθμευσης έμπροσθεν της εισόδου – εξόδου του ιδιωτικού χώρου στάθμευσης της πολυκατοικίας, οδού Γ. Αθανασιάδη Νόβα. .(Εισηγ. κ. Ζιαμπάρα)
33.   Έκδοση Τοπικής Κανονιστικής Απόφασης σχετικά με τη μεταφορά διάβασης πεζών στην Αθ. Νόβα. .(Εισηγ. κ. Ζιαμπάρα)
34.   Έκδοση τοπικής κανονιστικής απόφασης καθορισμού θέσεως στάσεως και προδιαγραφών του στεγάστρου αναμονής επιβατών αστικής λεωφορειακής γραμμής στην θέση Νερομάνα της Τοπικής Κοινότητας Αντιρρίου.(Εισηγ. κ. Ζιαμπάρα).
35.   Έκδοση τοπικής κανονιστικής απόφασης  για χορήγηση μίας (1) θέσης στάσης-στάθμευσης ασθενοφόρου του ΕΚΑΒ και σήμανσης έμπροσθεν της εισόδου των Ιατρείων του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. Ναυπάκτου.(Εισηγ. Κ .Ζιαμπάρα)
36.   Συνδιοργάνωση Μουσικής εκδήλωσης με την Μικτή Χορωδία Ναυπάκτου.(Εισηγ. κ. Ζιαμπάρα)
37.   Εισήγηση για εκμίσθωση ακάλυπτου χώρου ΞΕΝΙΑ για πολιτιστικές εκδηλώσεις. (Εισηγ. κ. Ζιαμπάρα)
38.   Εισήγηση για επιχορήγηση συλλόγου ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΚΟΣ Χ.Ο.Ε.Φ.Ε.Π «ΝΑΥΣ». (Εισηγ. κ. Ζιαμπάρα)
39.   Εισήγηση για συνδιοργάνωση του 1ου Θερινού Σχολείου IRIS/IRIS Intensive program me (Summer School) – Mobile & Sensing Technologies. (Εισηγ. κ. Ζιαμπάρα)
40.   Εισήγηση για συνδιοργάνωση εκδήλωσης με τον εκπολιτιστικό σύλλογο Ρίζας. .(Εισηγ. κ. Ζιαμπάρα)
41.   Εισήγηση για συνδιοργάνωση γιορτής του τσαγιού στην Περίστα. .(Εισηγ. κ. Ζιαμπάρα)
42.   Επιχορήγηση της εταιρείας Ναυπακτιακών Μελετών. (Εισηγ. κ .Ζιαμπάρα).
43.   Εισήγηση για διοργάνωση εκδήλωσης «Πυληνίων Ποιμενικός Βίος». .(Εισηγ. κ. Ζιαμπάρα).
44.   Εισήγηση για συνδιοργάνωση εκδήλωσης- αφιέρωμα στον ποιητή Κ. Καβάφη, από τον Δήμο Ναυπακτίας, την Παπαχαραλάμπειο. Δημόσια Βιβλιοθήκη και το Σύλλογο Φιλολόγων (Εισηγ. κ. Ζιαμπάρα).
45.   Επιχορήγηση του Συλλόγου «Φίλων Φιλαρμονικής Αντιρρίου» .(Εισηγ. κ. Ζιαμπάρα)
46.   Επιχορήγηση Αθλητικών Σωματείων(Εισηγ. κ. Σταυρόπουλος)
47.   Επιβολή τελών  κοινοχρήστων χώρων έτους 2013 για εκδηλώσεις προσωρινού χαρακτήρα (θρησκευτικών ή άλλων εκδηλώσεων) (Εισηγ. κ. Σταυρόπουλος)

48.   Βεβαίωση νέου συμπληρωματικού καταλόγου δικαιώματος βοσκής ύστερα από υποβολή εκπρόθεσμων δηλώσεων χρήσης βοσκοτόπων και επιβολή του αναλογούντος προστίμου. (Εισηγ. κ. Σταυρόπουλος).

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου