Τετάρτη, 23 Φεβρουαρίου 2011

Δημοτικό Συμβούλιο την Κυριακή 27/2


Την Κυριακή 27-2- 2011, και ώρα 18.00 συνεδριάζει το δημοτικό συμβούλιο Ναυπακτίας στο Ξενία. 

Τα θέματα ημερήσιας διάταξης - μεταξύ των οποίων ξεχωρίζει η επιλογή Συμπαραστάτη του Δημότη - είναι τα εξής:

 1. Επιλογή του συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης Δήμου Ναυπακτίας (άρθρο 77 του Ν. 3852/2010)..
 2. Κατάρτιση του κανονισμού λειτουργίας  του Δημοτικού  Συμβουλίου ( άρθρο 65 παρ. 4  του Ν.3852/2010).
 3. Λήψη απόφασης για τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου του δήμου σύμφωνα με το άρθρο 103 του Ν. 3852/2010.
 4. Λήψη απόφασης για τις κοινωφελείς επιχειρήσεις του δήμου σύμφωνα με το άρθρο 109 του Ν. 3852/2010.
 5. Έγκριση πλαισίου συνεργασίας με το ΤΕΙ Μεσολογγίου – παράρτημα Ναυπάκτου.
 6. Συγκρότηση της  Δημοτικής Επιτροπής  Διαβούλευσης του Δήμου ( άρθρο 76 του Ν. 3852/2010).
 1. Λήψη απόφασης  για την εκμίσθωση αγρού στη θέση «Καπνόριζες»  που βρίσκεται στην τοπική  κοινότητα  Γαλάτα.(εισήγηση οικονομικής υπηρεσίας και θετική γνώμη του τοπικού συμβουλίου Γαλατά).
 2. Λήψη απόφασης  για την εκμίσθωση του περιβαλλοντικού κέντρου της τοπικής κοινότητας  Λεύκας  της Δημοτικής ενότητας  Αποδοτίας. (εισήγηση οικονομικής υπηρεσίας και θετική γνώμη του εκπροσώπου της τοπικής κοινότητας Λεύκας).
 3. Αίτημα  προς το Δασαρχείο  Ναυπάκτου   για την παραχώρηση   συγκεκριμένης δασικής έκτασης  για τη  δημιουργία   πάρκου-χώρου και παιδικής χαράς  με δαπάνη του  πολιτιστικού συλλόγου «Η Αγία Τριάδα»  στην τοπική κοινότητα Ελατόβρυσης (υπάρχει η σύμφωνη γνώμη του εκπροσώπου  της Κοινότητας).
 4. Σύσταση Συντονιστικού Τοπικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας του δήμου μας.
 5. Κατάρτιση επιχειρησιακού σχεδίου παροχής υπηρεσιών κοινωνικού χαρακτήρα μερικής απασχόλησης έτους 2011.
 6. Συγχώνευση υφιστάμενων σχολικών επιτροπών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης δήμου Ναυπακτίας σε ένα Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου με τίτλο «Σχολική επιτροπή πρωτοβάθμιας  εκπαίδευσης δήμου Ναυπακτίας» (άρθρο 103 παρ. 2 του Ν. 3852/2010).
 7. Συγχώνευση υφιστάμενων σχολικών επιτροπών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης δήμου Ναυπακτίας και σύσταση ενός Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με τίτλο «Σχολική επιτροπή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης δήμου Ναυπακτίας» (άρθρο 103 παρ. 2 του Ν. 3852/2010).
 8. Εκλογή 2 αντιπροσώπων του δήμου για το Διοικητικό Συμβούλιο του συνδέσμου Προστασίας και Ορθολογικής Ανάπτυξης Κορινθιακού Κόλπου «ΣΠΟΑΚ Ο ΑΡΙΩΝ».
 9. Παράταση  προθεσμίας  περαίωσης των εργασιών του έργου «Κατασκευή σωληνωτού από Σ. Σταμπουλόπουλου έως Καρακώστα στη θέση Γιαβρουτέϊκα-Ν Ψεύτη-Φραγκούλη έως Ν. Χαλάτση  και Τζούμα έως κεντρικό αύλακα Τ.Δ Γαλατά»  (εισήγηση της Δ./νσης  τεχνικών υπηρεσιών του Δήμου  Ι.Π  Μεσολογγίου).  
 10. Παράταση  προθεσμίας  περαίωσης των εργασιών του έργου « Διαπλάτυνση κεντρικού  δημοτικού δρόμου  από Γ.Πρέντζα –Ξηρόρεμα και από Σ.Πρέντζα έως Πατογιάννη στο ΔΔ Τρικόρφου»  (εισήγηση της Δ./νσης  τεχνικών υπηρεσιών του Δήμου  Ι.Π  Μεσολογγίου).
 11. Παράταση  προθεσμίας  περαίωσης των εργασιών του έργου «Αντικατάσταση δικτύου ύδρευσης  ΔΔ Λιμνίτσας»  (εισήγηση της Δ./νσης  τεχνικών υπηρεσιών του Δήμου  Ι.Π  Μεσολογγίου).  
 12. Παράταση  προθεσμίας  περαίωσης των εργασιών του έργου «Κατασκευή τεχνικών-αναπλάσεις-οδοποιία στο ΤΔ Μολυκρείου»  (εισήγηση της Δ./νσης  τεχνικών υπηρεσιών του Δήμου  Ι.Π  Μεσολογγίου).
 13. Έγκριση του 2ου ανακεφαλαιωτικού πίνακα του έργου «Αναπλάσεις- Διαμορφώσεις στα Δημοτικά Διαμερίσματα του δήμου Πλατάνου» (εισήγηση της Δ/νσης τεχνικών υπηρεσιών του Δήμου Ι.Π Μεσολογγίου).
    20.  Έγκριση του 2ου ανακεφαλαιωτικού πίνακα του έργου «Ασφαλτόστρωση προς νεκροταφείο Δ.Δ Καλαβρούζας» (εισήγηση της Δ/νσης τεχνικών υπηρεσιών του Δήμου Ι.Π Μεσολογγίου).

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου