Πέμπτη, 14 Απριλίου 2011

Επαγγελματικό Σωματείο Ιδιοκτητών Ξενοδοχείων και Ενοικιαζομένων Δωματίων Ναυπακτίας


Στην Ναύπακτο σήμερα στις 13/04/11, συνήλθαν εκπρόσωποι των ξενοδοχειακών μονάδων της Ναυπακτίας και ίδρυσαν Επαγγελματικό Σωματείο Ιδιοκτητών Ξενοδοχείων και Ενοικιαζομένων Δωματίων Ναυπακτίας. Μέλη του είναι όλα τα Ξενοδοχεία και τα Ενοικιαζόμενα Δωμάτια με σήμα ΕΟΤ που δραστηριοποιούνται στον νέο καλλικρατικό Δήμο Ναυπακτίας.

 Κύριος σκοπός του σωματείου είναι η διαφύλαξη και προαγωγή των οικονομικών, κοινωνικών και επαγγελματικών συμφερόντων των μελών του, στα πλαίσια της εξυπηρέτησης του κοινωνικού συνόλου, διαμέσου της συνεργασίας με τον νέο καλλικρατικό Δήμο αλλά και τους εμπλεκόμενους φορείς του τουριστικού προιόντος της Ναυπακτίας.

Κατά την Γενική Συνέλευση ορίστηκε προσωρινό επταμελές Δ.Σ., που αποτελείται από τους :
·         Αγγελόπουλο Ανδρέα (πρόεδρο)
·         Ζωγράφο Νίκο (ταμία)
·         Καρβούνη Χαράλαμπο (αντιπρόεδρο)
·         Κατσούδα Γεώργιο (μέλος)
·         Μελίστα Χαράλαμπο (μέλος)
·         Παπαδημητρίου Δημήτριο (γραμματέα)
·         Πετσίνη Βασιλική (μέλος)
Η θητεία του προσωρινού Δ.Σ. ορίστηκε μέχρι την ημερομηνία ολοκλήρωσης της νομιμοποίησης του Συλλόγου οπότε και θα προκυρηχθούν εκλογές.

Για περισσότερες πλροφορίες επικοινωνείστε στο τηλέφωνο 6977574551 (κος Αγγελόπουλος Ανδρέας).

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου