Πέμπτη, 19 Μαΐου 2011

Ένωση γονέων για παρεκκλίνουσα συμπεριφορά

Η ένωση γονέων και κηδεμόνων του δήμου Ναυπακτίας λαμβάνοντας υπ όψιν  γεγονότα  παρεκκλίνουσας συμπεριφοράς μαθητών και δασκάλων, σε διάφορες σχολικές μονάδες θα ήθελε να διατυπώσει κάποιες απόψεις  για το σοβαρότατο αυτό θέμα, έχοντας ως στόχο την όσο το δυνατόν ορθότερη αντιμετώπιση τέτοιων καταστάσεων.
Παρέκκλιση συμπεριφοράς υπήρχε, υπάρχει και θα υπάρχει στο σχολικό χώρο, όπως υπάρχει σε κάθε χώρο, όπου συνυπάρχουν άτομα με διαφορετικό κοινωνικό, ηθικό, οικονομικό, εθνικό υπόβαθρο. Επομένως η αξιολόγηση και ο χαρακτηρισμός μιας πράξης, ως παρεκκλίνουσας, είναι υποκειμενικός και εξαρτάται από τον αξιολογούνται την πράξη.
Με γνώμονα λοιπόν τα παραπάνω η ένωση γονέων θα ήθελε να καταθέσει τις εξής προτάσεις:
1)      Απαιτούμε να θεσμοθετηθεί η συμμετοχή των γονέων και κηδεμόνων στην λειτουργία της εκπαιδευτικής μονάδας, όπως γίνεται στις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες. Οι σύλλογοι γονέων και κηδεμόνων συμμετέχουν μόνο στα σχολικά συμβούλια, τα  οποία στα περισσότερα σχολεία δεν λειτουργούν ως θεσμός  σε αντίθεση  με την ισχύουσα νομοθεσία, και βρίσκονται εκτός όλων των άλλων διαδικασιών που λαμβάνουν χώρα σε αυτή.
2)      Να θεσμοθετηθεί και να καταγραφεί ρητά ποια είναι τα καθήκοντα και οι υποχρεώσεις τόσο των μαθητών όσο και των γονέων καθώς και των δασκάλων με την ύπαρξη εσωτερικού κανονισμού σε κάθε σχολική μονάδα. Σημειώνουμε ότι σε ότι αφορά τους δασκάλους υπάρχει καθηκοντολόγιο, το οποίο  πιστεύουμε ότι θα πρέπει να τηρείται αυστηρά.
3)      Σε κάθε σχολική μονάδα ο μαθητής έχει δικαίωμα να εφοδιαστεί με την σύγχρονη γνώση και να τύχει ψυχολογικής και παιδαγωγικής υποστήριξης. Όλο αυτό το διεπιστημονικό έργο δεν μπορεί να εκτελείται μόνο  από τον δάσκαλο.
Για αυτό θεωρούμε επιτακτική ανάγκη την τοποθέτηση σε κάθε σχολική        μονάδα παιδοψυχολόγου και κοινωνικού λειτουργού.
Σε περίπτωση που αυτό δεν είναι εφικτό προτείνουμε την δημιουργία από το δήμο   επιστημονικής ομάδας  με την παραπάνω σύνθεση  η οποία θα βοηθά στην επίλυση προβλημάτων παρεκκλίνουσας συμπεριφοράς.
Τέλος δηλώνουμε ότι σε περιπτώσεις τέτοιων συμπεριφορών δεν θα πρέπει να επικυρώνονται μονομερείς ενέργειες του διευθυντή της κάθε σχολικής μονάδας, χωρίς την σύμφωνη γνώμη του συλλόγου γονέων και κηδεμόνων, των ειδικών επιστημόνων που προαναφέραμε και των μαθητών, όπου αυτοί εκπροσωπούνται.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου