Τρίτη, 28 Αυγούστου 2012

ΤΕΛΙΚΑ ΠΟΣΟ ΑΝΕΠΑΡΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΗ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΡΑΓΕ Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΡΧΗ;


Με δημόσια δήλωσή του ο επικεφαλής της Δημοτικής Ενότητας Α. Κοτσανάς τοποθετείται για το κτιριακό πρόβλημα που προέκυψε στο 2ο Γυμνάσιο - Λύκειο και τους χειρισμούς της παράταξης Μπουλέ. Ακολουθεί το κείμενο της δήλωσης Για άλλη μια φορά η μαθητική και εκπαιδευτική κοινότητα αυτή της πόλης πληρώνει με τον πιο σκληρό και βάναυσο τρόπο την ολιγωρία,την ανεπάρκεια και την ανικανότητα αυτών που την διοικούν. Δυστυχώς,τα γεγονότα και τα δεδομένα,όπως προκύπτουν από την αλληλογραφία που υπάρχει στο Δήμο Ναυπακτίας σχετικά με την στατική επάρκεια του 2ου Γυμνασίου &2ου ΓΕΛ Ναυπάκτου,μας οδηγούν αναπόφευκτα στο συμπέρασμα ότι υπάχει τεράστια ολιγωρία από την μεριά της δημοτικής αρχής που συνίσταται στην μη εγκαιρη εκτίμηση της σοβαρότητας του προβλήματος. Ειδικότερα: - Στις 18/11/2011 η Ένωση Γονέων και Κηδεμόνων αποστέλλει έγγραφο και ζητά τον έλεγχο στατικής επάρκειας του 2ου Γ/σιου και 2ου Γ.Ε.Λ. Ναυπάκτου. - Στις 15/12/2011 η Τεχνική Υπηρεσία του δήμου μετά από οπτικό έλεγχο του κτιρίου αποφασίζει την εκπόνηση μελέτης για την αποτίμηση της φέρουσας ικανότητας του σχολικού συγκροτήματος. - Στις 30/3/2012 με αριθμ.πρωτ.10176 ο Δήμος Ναυπακτίας αναθέτει σε ιδιώτη τη μελέτη αποτίμησης της φέρουσας ικανότητας του σχολικού συγκροτήματος με ημερομηνία περαίωσης τις 30/6/2012 -Στις 29/6/2012 ,μια μέρα πριν την καταληκτική ημερομηνία για την παράδοση της μελέτης ,η μελετήτρια αιτείται με το υπ΄ αριθμ 24001 εισερχόμενο έγγραφο της παράταση του χρόνου αποπεράτωσης (η παράταση δόθηκε σχεδόν 2 μήνες μετά στις 22/8/2012),προλαβαίνοντας όμως να υποβάλλει τους πειραματικούς ελέγχους αποτίμησης της αντοχής των χρησιμοποιούμενων υλικών,σύμφωνα με το άρθρο 2 της συμβάσεως.(Δηλαδή ο Δήμος 2 μήνες πριν έχει τις πρώτες σαφείς ενδείξεις, αν όχι αποδείξεις ,σχετικά με την κατάσταση του κτιρίου, χωρίς όμως να αξιολογεί ανάλογα τα ευρήματα). Σημειωτέον ότι στο άρθρο 10 της σύμβασης που αφορά υποχρεώσεις του αναδόχου, ο ανάδοχος οφείλει κατά τη διάρκεια της εκπόνησης της μελέτης να θέτει έγκαιρα υπόψιν του εργοδότη κάθε σημαντικό στοιχείο που προκύπτει,ώστε ο εργοδότης -στην προκειμένη περίπτωση ο Δήμος Ναυπακτίας να είναι πάντα ενήμερος για το περιεχόμενο και την πρόοδο της μελέτης. Άραγε ο ανάδοχος δεν ενημέρωσε ή ενημέρωσε αλλά δεν ελήφθη υπόψιν η σοβαρότητα της κατάστασης; -Στις 7/8/2012 - 35 ημέρες πριν της έναρξης της σχολικής χρονιάς υποβάλλεται από τη μελετήτρια με αριθ.πρωτοκ. 28793 η τεχνική περιγραφή της μελέτης από την οποία προκύπτει η ανάγκη ενίσχυσης του σχολικού συγκροτήμαρτος. Κατόπιν όλων των παραπάνω 15 μέρες μετά από την παράδοση της μελέτης ο Δήμαρχος και η πρόεδρος της Επιτρόπης Παιδείας κ Ζιαμπάρα Μαρία επιλέγουν να φέρουν το θέμα στο δημοτικό συμβούλιο στις 22/8/2012 με τη μορφή της απλής ανακοίνωσης και όχι ως κατεπείγον θέμα όπως επέβαλλε η σοβαρότητα του θέματος. Στις 24/8/2012 και έπειτα από την τεράστια πίεση που άσκησε η παράταξή μας πραγματοποιήθηκε σύσκεψη με την παρουσία φορέων και παρατάξεων στην οποία η δημοτική αρχή ,παρότι γνώριζε το θέμα πολύ νωρίτερα σε σχέση με τους παρευρισκόμενους φορείς και εκπαιδευτικούς,δεν είχε την παραμικρή πρόταση για το που θα πάνε τα παιδιά στην αρχή της νέας σχολικής χρονιάς. Απεναντίας προσπαθούσε να μεταθέσει το πρόβλημα στην εκπαιδευτική κοινότητα καλώντας τους εκπροσώπους της να προτείνουν οι ίδιοι λύση στο προβλημα. Από όλα τα παραπάνω συνάγεται αβίαστα το συμπέρασμα οτι η δημοτική αρχή δεν ενήργησε έγκαιρα όπως όφειλε για ένα πολύ σοβαρό θέμα που αφορά τα παιδιά μας και ουσιαστικά βλέπουμε να επαναλαμβάνεται η πεπατημένη υπόθεση του ΕΠΑΛ με το δήμαρχο εφεξής να λέει ότι δεν υπάρχει ο απαιτούμενος χρόνος για μίσθωση κτιρίου, να είναι αδύνατη η τοποθέτηση containers είτε γιατί δεν υπάρχουν είτε γιατί είναι δαπανηρή η εγκατάστασή τους.αφήνοντας ως μόνη προοπτική την χρηματοδότηση από τον ΟΣΚ των επισκευών με την προϋπόθεση ότι θα εκπονηθούν από τον δήμο μελέτες. Συνεπώς οδηγούμαστε με μαθηματική ακρίβεια για άλλη μια φορά στην διπλοβάρδια, μια ανέξοδη μέθοδο για το δήμο και τη πολιτεία αλλά με τεράστιες συνέπειες για μαθητές, γονείς και εκπαιδευτικούς .

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου