Δευτέρα, 10 Μαΐου 2010

Υπάρχει και η νομική πλευρά

ΚΑΝΕΝΑ ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΞΕΝΙΑ,
σύμφωνα με την πρόταση της Κίνησης Πολιτών.
Αντίθετα, ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΚΗ η εκχώρηση σε ιδιώτη.

Το ΞΕΝΙΑ δυστυχώς ταλαιπωρήθηκε και έφθασε εκεί που έφθασε σήμερα, γιατί δυστυχώς πολλοί ήταν αυτοί που βρήκαν βολικό να κρυφθούν πίσω από την δήθεν βούληση του δωρητή. Εφηύραν ακόμη και νομικά επιχειρήματα για να κρύψουν την ανικανότητά τους. Έτσι αναγκαστικά μια συζήτηση για το ΞΕΝΙΑ θέλει και το … δικηγόρο της.
Αυτό ακριβώς κάναμε στη Κίνηση Πολιτών. Απευθυνθήκαμε σε νομικό γραφείο των Αθηνών (Κ. Παπακώστας και συνεργάτες) και τους θέσαμε συγκεκριμένα ερωτήματα. Θέλαμε έτσι να κατοχυρώσουμε ότι η πρότασή μας δεν θα βρει νομικά κωλύματα αλλά είναι άμεσα εφαρμόσιμη, αρκεί να υπάρχει η πολιτική βούληση.

Και να ποια είναι τα ερωτήματα και οι απαντήσεις.

1. Ερώτηση:  ….είναι υποχρεωμένος ο Δήμος Ναυπάκτου να ακολουθήσει κατά γράμμα την εκτέλεση του τρόπου εκμετάλλευσης του ακινήτου αυτού ή μπορεί μέσα στα πλαίσια του σκοπού των δωρητών να αναπτύξει στο χώρο αυτό διάφορες δραστηριότητες ενταγμένες στο σκοπό των δωρητών; 
Απάντηση: ….Σκοπός των δωρητών ήταν η τουριστική ανάπτυξη της Ναυπάκτου  και οι όποιες υποδείξεις τους, προς το Δήμο Ναυπάκτου  για τον τρόπο εκμετάλλευσης του δωρουμένου χώρου,  αποσκοπούν στην εξυπηρέτηση του σκοπού των, ήτοι,  την  τουριστική ανάπτυξή της  Ναυπάκτου . …Λέγοντες δε «δωρεά επί σκοπώ» την τουριστική ανάπτυξη της Ναυπάκτου,  εννοούμε ότι ο χώρος αυτός πρέπει να χρησιμοποιηθεί για κάθε χρήση  που συμβάλει στην τουριστική προβολή της Ναυπάκτου, έχοντας ως μέσα αλλά και φορείς τον  πολιτισμό, τις παραδόσεις, τις τέχνες, τις επιστήμες κ.λ.π. …Έτσι ερμηνεύοντας τη βούληση των  δωρητών, όπως απαιτεί το άρθρο 200 του ΑΚ,  θα πρέπει να γίνει κατανοητό ότι ο Δήμος έχει υποχρέωση να επιδιώξει την υλοποίηση του σκοπού των δωρητών, όχι μέσω της λειτουργίας των ξενοδοχειακών εγκαταστάσεων, ως τοιούτων,  που είχε κατασκευάσει προ 30ετίας και πλέον ο ΕΟΤ, οι οποίες, ως γνωστόν,   έχουν ήδη  ερειπωθεί, αλλά μέσω  της εκμετάλλευσης του χώρου αυτών,  για άλλες χρήσεις, που προάγουν το πνεύμα, τον πολιτισμό, τις τέχνες, τις παραδόσεις του λαού, την επιστήμη, τις γνώσεις και την παιδεία, ώστε να ανταποκρίνονται στο ύφος και την υπόσταση των δωρητών,  ως πνευματικών ανθρώπων και ιδιαίτερα των αειμνήστων  Γεωργίου Αθανασιάδη Νόβα και Θεμιστοκλή Αθανασιάδη Νόβα…
2. Ερώτηση: Δικαιούται ο δωρεοδόχος Δήμος Ναυπάκτου να αναθέσει την εκμετάλλευση του εν λόγω ακινήτου, δι’ εκμισθώσεως, σε τρίτο επιχειρηματία εκτός του ΕΟΤ,  με σκοπό να λειτουργήσει στο χώρο αυτό πολυτελές ξενοδοχείο, κατηγορίας Β και άνω και σε κάθε περίπτωση, με τον τρόπο αυτό υλοποιείται (εκπληρώνεται) ο σκοπός των δωρητών ;
Απάντηση:… Επί του ερωτήματος αυτού η άποψή μας είναι κάθετη και οπωσδήποτε απαγορευτική στη δυνατότητα του Δήμου να εκμισθώνει ή οπωσδήποτε να παραχωρεί εξ ολοκλήρου τη χρήση και εκμετάλλευση του  δωρηθέντος ακινήτου σε τρίτους. Η άποψή μας αυτή δεν είναι αυθαίρετη αλλά ερείδεται επί του κειμένου των δύο συμβολαίων…
3. Ερώτηση:…. Έχουν δικαίωμα οι κληρονόμοι των δωρητών να ανακαλέσουν τη δωρεά εάν  δεν λειτουργήσει ο χώρος ως ξενοδοχείο;
Απάντηση:…. η άποψή μας είναι αρνητική το μεν διότι οι περιπτώσεις ς ανακλήσεως της δωρεάς αναφέρονται στο νόμο περιοριστικά και μέσα σε αυτές δεν υπάγεται η δωρεά αυτού του ακινήτου το δε διότι παρήλθεν η ετήσια αποσβεστική προθεσμία που ορίζει το άρθρο 507 του Α.Κ. και εκ τρίτου διότι οι συμβαλλόμενοι απέβλεπαν στην εκμετάλλευση του ακινήτου που θα συμβάλει στην τουριστική ανάπτυξη της Ναυπάκτου και όχι στη λειτουργία του ξενοδοχείου…

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ: Αν είναι κάτι παράνομο στην υπόθεση του ΞΕΝΙΑ, είναι το σημερινό του ξεπούλημα με τα πανωσηκώματα και την πρόσθετη δόμηση που καταστρέφει το χαρακτήρα του περιβολιού, κάτι που ο Νόβας διαρκώς απαγόρευε ενώ έθετε ως απαραίτητο όρο για να προχωρήσει η δωρεά, την διατήρηση του περιβολιού.. Για να μην θυμηθούμε και την λειτουργία του ΚΕΠ στον χώρο ενώ ο Νόβας απαγορεύει σαφώς την κατάτμηση του οικοπέδου. Κι αν είναι κάτι που αποδεικνύεται περίτρανα, είναι το ότι η σημερινή δημοτική πλειοψηφία παίζει παιχνιδάκια με τα συμφέροντα του Δήμου και των κατοίκων, έχοντας χάσει κάθε ίχνος σοβαρότητας.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου