Δευτέρα, 2 Απριλίου 2012

Προτάσεις του Α. Κοτσανά για την ανάπλαση


Η πρόταση του επικεφαλής της παράταξης “δημοτική ενότητα” Ανδρέα Κοτσανά στην διαβούλευση για την μελέτη αστικής ανάπλασης ανατολικά της Ναυπάκτου.

1) Σε ότι άφορα την οδό Θ.Νόβα προτείνουμε


α) ελάχιστο πλάτος οδοστρώματος 8μ από οδός Αρβανίτη έως Κορυδαλλέως αντί 5μ που προτείνει η μελέτη και παρεμβάσεις ανάπλασης μόνο στο πεζοδρόμιο του Ξενία.

β) διατήρηση των υφιστάμενων θέσεων στάθμευσης στη βορινή πλευρά της οδού Θ.Νόβα (έμπροσθεν κατ/των Πασίση,Σύψα,Πολύδωρου,Κονιστή,Κτηνιατρικής Ναυπάκτου)

2) Για το υπόλοιπο της οδού Νόβα μέχρι την πλατεία Πια
να διατηρηθεί η υφιστάμενη κατάσταση σε ότι αφορά το πλάτος του οδοστρώματος και τις θέσεις ελεγχόμενης στάθμευσης.

3) Πλατεία ΠΙΑ προτείνουμε:


α) κυκλικό ισόπεδο κόμβο (roundabout) με διάμετρο 6μ αντί πλατείας που προτείνει η μελέτη.
β) διατήρηση υφιστάμενης κατάστασης σε ότι αφορά τις θέσεις στάθμευσης περιμετρικά της πλατείας

4) Οδός Πάνου Ρήγα προτείνουμε:
α) συμφωνούμε με την προτεινόμενη μελέτη για μονοδρόμηση με θέσεις στάθμευσης εκατέρωθεν με την προϋπόθεση όμως ότι η Φιλελλήνων θα είναι κάθοδος και δε θα ανακόπτεται στη Θ.Νόβα όπως προβλέπει η μελέτη και τα οχήματα θα μπορούν μέσω του κυκλικού κόμβου να προσεγγίζουν απρόσκοπτα την παραλία Γριμπόβου .

5) σε ότι αφορά την πλατεία Ησιόδου προτείνουμε :

Να μην γίνει παρέμβαση με νησίδα διότι η μονοδρόμηση της Πάνου Ρήγα και η απαγόρευση των οχημάτων προς πλατεία Πια δεν καθιστούν αναγκαία την κατασκευή νησίδας στην περιοχή.

6) Οδός Αθηνών προτείνουμε:


Να παραμείνει όπως έχει με μικρές προσαρμογές στην διαπλάτυνση των πεζοδρομίων όπου είναι δυνατόν με προϋπόθεση όμως την διατήρηση των υφιστάμενων θέσεων ελεγχόμενης στάθμευσης καθ όλο του μήκους της οδού

7) Σε ότι αφορά τις υποδομές σε όλο το οδικό δίκτυο προτείνουμε :
Αντί της διασποράς των δικτύων που προτείνει η μελέτη να προβλεφθεί η κατασκευή επισκέψιμου πολυαγωγού ο οποίος θα μπορεί να φιλοξενήσει το σύνολο των δικτύων κοινής ωφέλειας και λυμάτων (αγωγός ακαθάρτων, δίκτυο μέσης τάσης ΔΕΗ, λοιπά μικρότερα δίκτυα) καθώς και διέλευση αγωγού φυσικού αερίου όταν αυτό απαιτηθεί.

Με εκτίμηση Κοτσανάς Ανδρέας

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου